11. zasedání Usnesení a zápisy komise bytové městské části Praha 5

konané dne 23.05.2013  jako řádné
číslo usnesení 11/13/2013
 
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádosti o pronájem bytu

Předkládám k projednání 2 žádosti o pronájem obecního bytu
Usnesení a zápisy komise bytové městské části Praha 5
I.
Schvaluje/neschvaluje
1.

zařazení ... , Praha 5, do evidence žadatelů o pronájem obecního bytu - zaměstnanci ÚMČ

2.

zařazení ... , ... , do evidence žadatelů o pronájem obecního bytu - zaměstnanci ÚMČ bez příslibu termínu řešení

II.
Pověřuje
1.

odbor bytů a privatizace nabídkou bytu č. 9 (ev.č.6) 2+1 v domě na adrese ... , Praha 5 panu ... s tím, že v případě přijetí nabídky bytu bude materiál předložen ke schválení do RMČ a nájemní smlouva bude uzavřena na dobu po dobu pracovního poměru v ÚMČ Praha 5 bez hrazení kauce a bez uzavření notářkého zápisu

			Hlasování: 8/0/0 (nepř. Kopáček)