11. zasedání Usnesení a zápisy komise bytové městské části Praha 5

konané dne 23.05.2013  jako řádné
číslo usnesení 11/6/2013
 
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Návrhy na podání výpovědí z nájmu bytu

Předkládám k projednání 2 návrhy na podání výpovědí z nájmu bytu
Usnesení a zápisy komise bytové městské části Praha 5
I.
Doporučuje
1.

schválit podání výpovědi z nájmu bytu 5+1 na adrese ... , Praha 5, ... , z důvodu neužívání bytu

2.

schválit podání výpovědi z nájmu bytu 4+1 na adrese ... , Praha 5, ... , z důvodu neužívání bytu

			Hlasování: 8/0/0 (nepř. Kopáček)