Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise bytová šipka doprava Usnesení a zápisy komise bytové

 
 
 

11. zasedání Usnesení a zápisy komise bytové městské části Praha 5

konané dne 23.05.2013  jako řádné
číslo usnesení 11/1/2013
 
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádosti o uzavření nové nájemní smlouvy

Předkládám k projednání 4 žádosti o uzavření nové nájemní smlouvy k bytu
Usnesení a zápisy komise bytové městské části Praha 5
I.
Doporučuje
1.

schválit uzavření nové nájemní smlouvy k bytu 2+1 na adrese ... , Praha 5, s ... , dosud bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 31. 12. 2013 s platností ode dne podpisu a s účinností od 1.7.2012 za nájemné ve výši 119,- Kč/m2/měs.

2.

schválit uzavření nové nájemní smlouvy k bytu 2+1 se sníženou kvalitou na adrese ... , Praha 5, s ... , dosud bytem na uvedené adrese, na dobu určitou 31. 10. 2014 s platností ode dne podpisu a s účinností od 1. 11. 2012 za nájemné ve výši 102,- Kč/m²/měs.

II.
Odkládá
1.

žádost ... o uzavření nové nájemní smlouvy k bytu 1+1 na adrese ... , Praha 5, do uzavření dohody o narovnání

III.
Zamítá
1.

žádost ... o uzavření nové nájemní smlouvy k bytu 4+1 na adrese ... , Praha 5, s tím, že navrhuje paní ... nabídnout menší byt

IV.
Žádá
1.

odbor bytů a privatizace o vytipování vhodného bytu (2+1 nebo 2+kk) pro paní ...

V.
Navrhuje
1.

uzavření splátkové dohody s panem ... a ... na dlužný poplatek z prodlení na dobu 18 měsíců, za podmínky přistoupení paní ... ke splátkové dohodě a uzavření dohody do 30. 6. 2013.   

			Hlasování: 9/0/0		


					
Vytisknout