Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise bytová šipka doprava Usnesení a zápisy komise bytové

 
 
 

11. zasedání Usnesení a zápisy komise bytové městské části Praha 5

konané dne 23.05.2013  jako řádné
číslo usnesení 11/11/2013
 
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádosti o uzavření splátkového dohody a žádosti o prominutí poplatku z prodlení

Usnesení a zápisy komise bytové městské části Praha 5
I.
Doporučuje
1.

schválit uzavření splátkové dohody na dlužné nájemné za podmínky uzavření Dohody o uznání dluhu s dohodou o závazku ke splnění pohledávky se svolením k vykonatelnosti notářského zápisu ve smyslu § 71b a násl. notářského řádu s níže uvedenými nájemci:


1) ... , dluh na nájemném: ... Kč, poplatek z prodlení: ... (k 13. 12. 2012), náklady soudního řízení: ... Kč s tím, že navrhuje prominutí 50 % poplatků z prodlení a podmínečné prominutí 50 % poplatků z prodlení v případě řádného plnění splátkové dohody, dále doporučuje, aby splátková dohoda byla uzavřena na dobu maximálně 18 měsíců


2) ... , ... , dluh na nájemném: ... (k 31.3.2013), poplatek z prodlení: ... , náklady soudního řízení: ... , náklady NZ: ... s tím, že splátková dohoda bude uzavřena na 3 roky a 8 měsíců


3) ... , ... , dluh na nájemném: 0 Kč, poplatek z prodlení: ... (k 31.3.2013)

			Hlasování: 8/0/0 (nepř. Kopáček)		


					
Vytisknout