11. zasedání Usnesení a zápisy komise bytové městské části Praha 5

konané dne 23.05.2013  jako řádné
číslo usnesení 11/10/2013
 
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádost o uzavření splátkové dohody s nájemcem bytu

Usnesení a zápisy komise bytové městské části Praha 5
I.
Doporučuje
1.

schválit ... bývalému nájemci bytu na adrese ... , Praha - 5 žádost o splátkovou dohodu na úhradu nákladů soudního řízení dle rozsudku 18C430/2009 ve výši Kč ... .

			Hlasování: 8/0/0 (nepř. Kopáček)