10. zasedání Usnesení a zápisy komise bytové městské části Praha 5

konané dne 09.05.2013  jako řádné
číslo usnesení 10/0/2013
 
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádost o slevu z nájmu bytu

Předkládám k projednání žádost o slevu z nájmu bytu
Usnesení a zápisy komise bytové městské části Praha 5
I.
Odkládá
1.

schválit žádost manž. ... o slevu ve výši ... % ze základního nájemného z důvodu generální opravy veškerých elektrických rozvodů vč. zednických a malířských prací v domě na adrese ... , Praha 5, k.ú. Smíchov, do přesného zjištění doby provádění rekonstrukce

			Usnesení bylo schváleno ... hlasy