Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Dokumenty šipka doprava Dokumenty volených orgánů šipka doprava Komise rady šipka doprava Komise bytová šipka doprava Usnesení a zápisy komise bytové

 
 
 

10. zasedání Usnesení a zápisy komise bytové městské části Praha 5

konané dne 09.05.2013  jako řádné
číslo usnesení 10/13/2013
 
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádosti o uzavření splátkového dohody a žádosti o prominutí poplatku z prodlení

Usnesení a zápisy komise bytové městské části Praha 5
I.
Doporučuje / nedoporučuje
1.

schválit uzavření splátkové dohody na dlužné nájemné za podmínky uzavření Dohody o uznání dluhu s dohodou o závazku ke splnění pohledávky se svolením k vykonatelnosti notářského zápisu ve smyslu § 71b a násl. notářského řádu s níže uvedenými nájemci:


1) ... ... , dluh na nájemném: 0 Kč, poplatek z prodlení: ... (k 31.3.2013) s tím, že splátková dohoda bude uzavřena na dobu 18 měsíců


...  


2)  ... , ... , dluh na nájemném: ... , poplatek z prodlení: ... s tím, že do 30.9.2013 budou uhrazeny veškeré pohledávky MČ Praha 5 vč. poplatků z prodlení

II.
Odkládá
1.

projednání žádosti ... , Praha 5, o uzavření splátkové dohody na příští zasedání

			Usnesení bylo schváleno ... hlasy		


					
Vytisknout