7. zasedání Usnesení a zápisy komise bytové městské části Praha 5

konané dne 28.03.2013  jako řádné
číslo usnesení 7/4/2013
 
Předkladatel: Váchová Vlasta, Ing., předsedkyně Komise bytové

Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy

Předkládám k projednání 11 žádostí o prodloužení nájemní smlouvy
Usnesení a zápisy komise bytové městské části Praha 5
I.
Doporučuje
1.

schválit uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu 1+1 na adrese ... , Praha 5, k.ú. Smíchov, s ... , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 14.5.2014 s platností ode dne podpisu a s účinností od 15.5.2013 za nájemné ve výši 119,- Kč/m2/měs. s Notářským zápisem o Dohodě se svolením k vykonatelnosti vyklizení bytu po skončení nájmu

2.

schválit uzavření nové nájemní smlouvy k bytu 1+1 na adrese ... , Praha 5, s ... , na dobu určitou do 14.2.2014 s platností ode dne podpisu a s účinností od 15.2.2013 za nájemné ve výši 119,- Kč/m2/měs.

3.

schválit uzavření nové nájemní smlouvy k bytu 1+1 na adrese ... , Praha 5, k.ú. Smíchov, s ... , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 30.9.2013 s platností ode dne podpisu a s účinností od 1.4.2013 za nájemné ve výši 119,- Kč/m2/měs.s tím, že do 30.9.2013 uhradí veškeré dluhy včetně poplatku z prodlení vzniklé za období neošetřené notářskýn zápisem. 

4.

schválit uzavření nové nájemní smlouvy k bytu 1+1 na adrese ... , Praha 5, k.ú. Hlubočepy, s ... , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 30.11.2014 s platností ode dne podpisu a s účinností od 1.12.2012 za nájemné ve výši 119,- Kč/m2/měs.

5.

schválit uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu 2+1 na adrese ... , Praha 5, k.ú. Motol, s ... , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 30.6.2015 s platností ode dne podpisu a s účinností od 1.7.2013 za nájemné ve výši 119,- Kč/m2/měs.

6.

schválit uzavření nové nájemní smlouvy k bytu 1+kk na adrese ... , Praha 5, k.ú. Smíchov, s ... , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 31.12.2016 s platností ode dne podpisu a s účinností od 1.1.2013 za nájemné ve výši 150,- Kč/m2/měs. (smluvní nájemné)

7.

schválit uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu 1+1 na adrese ... , Praha 5, s ... , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 30.6.2015 s platností ode dne podpisu a s účinností od 1.7.2013 za nájemné ve výši 119,- Kč/m2/měs.

8.

schválit uzavření nové nájemní smlouvy k bytu 1+1 na adrese ... , Praha 5, k.ú. Smíchov, s ... , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 31.3.2014 s platností ode dne podpisu a s účinností od 1.4.2013 za nájemné ve výši 119,- Kč/m2/měs.

9.

schválit uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu 1+kk na adrese ... , Praha 5, k.ú. Smíchov, s ... , bytem na uvedené adrese, na dobu určitou do 30.6.2015 s platností ode dne podpisu a s účinností od 1.7.2013 za nájemné ve výši 119,- Kč/m2/měs.

10.

schválit uzavření dodatku k nájemní smlouvě k bytu 1+1 na adrese ... , Praha 5, k.ú. Smíchov, s ... na dobu určitou do 31.10.2016 s platností ode dne podpisu a s účinností od 1.11.2013 za nájemné ve výši 147,20 Kč/m2/měs. (smluvní nájemné)

II.
Nedoporučuje
1.

schválit žádost ... , Praha 5, k.ú. Smíchov, o prodloužení nájemní smlouvy k bytu 1+1 na uvedené adrese z důvodu přetrvávajího dluhu na nájemném a službách spojených s užíváním bytu a neplnění splátkové dohody

			Hlasování: 5/0/0