Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

8. zasedání zastupitelstva městské části Praha 5

konané dne 28.06.2011  jako řádné
číslo usnesení 8/24/2011
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Havlíček Patrik Mgr., zástupce starosty MČ P5

Záměr prodeje 24 bytových domů podle zákona č. 72/1994 Sb.

Záměr prodeje 24 bytových domů specifikovaných v přiloženém seznamu dle zákona č. 72/1994 Sb.
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

záměr prodeje 24 domů specifikovaných v přiloženém seznamu dle zákona č. 72/1994 Sb. - tj. záměr prodeje bytů podle nových "Zásad pro prodej bytů městské části Praha 5" schválených ZMČ P5 č. 8 dne 28. 6. 2011

II.
Ukládá
1. Havlíčkovi Patriku Mgr., zástupci starosty MČ P5
1.1. zveřejnit záměr prodeje 24 domů specifikovaných v přiloženém seznamu dle zákona č. 72/1994 Sb. na úřední desce
Termín plnění: 30.07.2011
1.2. zajistit zahájení realizace záměru prodeje domů specifikovaných v přiloženém seznamu dle zák. č. 72/1994 Sb.
Termín plnění: 30.06.2012
			Usnesení bylo schváleno 23 hlasy		


			         8. zasedání ZMČ P5 dne 28. 6. 2011          
           předsedá: Klíma Radek MUDr.           
           HLASOVÁNÍ č. 36 - SCHVÁLENO           
             28.6.2011 17:56:06             
         25. Záměr prodeje 24 bytových domů         
______________________________________________________________________

 Atlasová Martina Mgr.          TOP 09   1  Pro     
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Zdržel se  
 Bejšovec Jan Ing.            TOP 09   3  Proti    
 Bubníková Diana Mgr.           TOP 09   4  Pro     
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Pro     
 Frélich Martin Ing.           ODS    6  Nepřítomen  
 Havlinová Radka Mgr.           ODS    8  Zdržel se  
 Havlíček Patrik Mgr.           TOP 09   7  Pro     
 Heissler Herbert Ing.          ODS    9  Proti    
 Herold Lukáš Bc.             ODS    10 Zdržel se  
 Hlaváček Jan Bc.             Bezpart.  11 Zdržel se  
 Homola Tomáš JUDr.            VV     12 Pro     
 Hradilková Terezie Mgr.         Bezpart.  13 Nepřítomen  
 John Radek                VV     14 Nepřítomen  
 Klíma Radek MUDr.            TOP 09   15 Pro     
 Knap Jaroslav              TOP 09   16 Pro     
 Kolovratová Marie            TOP 09   17 Pro     
 Kopáček Richard Ing.           TOP 09   18 Nepřítomen  
 Kratochvílová Naděžda          TOP 09   19 Nepřítomen  
 Kroha Pavel Bc.             TOP 09   20 Nepřítomen  
 Kukrle Marek               VV     21 Nepřítomen  
 Lachnit Petr JUDr.            ČSSD    22 Pro     
 Macek Milan RNDr. CSc.          KSČM    23 Proti    
 Marinov Angel MUDr.           ČSSD    24 Pro     
 Martinec Jan RNDr. CSc.         SZ     25 Proti    
 Mrázková Jana              ČSSD    26 Pro     
 Mrštík Miloslav Bc.           ČSSD    27 Pro     
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Nepřítomen  
 Nedvěd Jaroslav             ČSSD    29 Nepřítomen  
 Novotný Karel              TOP 09   30 Pro     
 Pavel Michal Ing.            VV     31 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    32 Proti    
 Sedlák Roman Bc.             TOP 09   33 Pro     
 Šáchová Petra ThMgr.           ČSSD    34 Pro     
 Šesták Michal              ČSSD    35 Pro     
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    36 Zdržel se  
 Šorm Vít Ing., Ph.D.           TOP 09   37 Pro     
 Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.      Bezpart.  38 Pro     
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro     
 Vávrová Lucie Mgr.,Ph.D.         ODS    40 Zdržel se  
 Vejmelka Jiří Ing.            VV     41 Pro     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     42 Zdržel se  
 Vitha Jiří Ing.             TOP 09   43 Pro     
 Zapletal Vojtěch             ODS    44 Zdržel se  
 Zelený Miroslav Ing.           TOP 09   45 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 23 (51%) Proti: 5 (11%) Zdrželo se: 8 (18%) Nehlasoval: 0 (0%)
Nepřítomno: 9
Hlasování o usnesení
		
Vytisknout