Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

8. zasedání zastupitelstva městské části Praha 5

konané dne 28.06.2011  jako řádné
číslo usnesení 8/22/2011
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Havlíček Patrik Mgr., zástupce starosty MČ P5

Prodej bytové jednotky v domě č. p. 456 Pod Školou č. o. 3, k. ú. Košíře

Prodej bytové jednotky včetně podílu na spol. částech domu č. p. 456, pozemku parc. č. 528 (zastavěná plocha ) a pozemku parc. č. 529 (zahrada), vše k. ú. Košíře, Praha 5, na adrese č. p. 456 Pod Školou č. o. 3 oprávněnému nájemci bytu
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. prodej bytové jednotky včetně podílu na spol. částech domu č. p. 456 Pod Školou č. o. 3, pozemku parc. č. 528 (zastavěná plocha ) a pozemku parc. č. 529 (zahrada), vše k. ú. Košíře, vymezeného prohlášením vlastníka oprávněnému nájemci bytu, s poskytnutím slevy ve výši 12,5% z celkové kupní ceny v případě, že oprávněný nájemce podepíše kupní smlouvu do 6 měsíců od obdržení nabídky (do této lhůty nebude zahrnuto období od akceptace nabídky oprávněným nájemcem do zveřejnění usnesení ZMČ, týkající se schválení prodeje) takto:

bytová jednotka č.: 456/01
datum převzetí závazné nabídky: 15.4. 2011
datum akceptace nabídky: 13.6.2011
velikost podílu na společných prostorách domu a pozemcích: 486/6126
velikost bytu: 1+1 48,60 m2
kupující: Antonie Majerová
celková kupní cena: 660.960,-Kč
cena se slevou: 578.340,- Kč

II.
Ukládá
1. Havlíčkovi Patriku Mgr., zástupci starosty MČ P5
1.1. seznámit s usnesením ZMČ, týkajícím se schválení prodeje b.j. 456/01, k.ú. Košíře realitní kancelář Centru a.s.
Termín plnění: 15.07.2011
			Usnesení bylo schváleno 33 hlasy		


			8. zasedání ZMČ P5 dne 28. 6. 2011          
           předsedá: Klíma Radek MUDr.           
           HLASOVÁNÍ č. 31 - SCHVÁLENO           
             28.6.2011 16:00:00             
          23. č. p. 456 Pod Školou č. o. 3          
______________________________________________________________________

 Atlasová Martina Mgr.          TOP 09   1  Pro     
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Pro     
 Bejšovec Jan Ing.            TOP 09   3  Proti    
 Bubníková Diana Mgr.           TOP 09   4  Pro     
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Pro     
 Frélich Martin Ing.           ODS    6  Nehlasoval  
 Havlinová Radka Mgr.           ODS    8  Pro     
 Havlíček Patrik Mgr.           TOP 09   7  Pro     
 Heissler Herbert Ing.          ODS    9  Pro     
 Herold Lukáš Bc.             ODS    10 Pro     
 Hlaváček Jan Bc.             Bezpart.  11 Pro     
 Homola Tomáš JUDr.            VV     12 Pro     
 Hradilková Terezie Mgr.         Bezpart.  13 Nepřítomen  
 John Radek                VV     14 Nepřítomen  
 Klíma Radek MUDr.            TOP 09   15 Pro     
 Knap Jaroslav              TOP 09   16 Pro     
 Kolovratová Marie            TOP 09   17 Pro     
 Kopáček Richard Ing.           TOP 09   18 Nepřítomen  
 Kratochvílová Naděžda          TOP 09   19 Nepřítomen  
 Kroha Pavel Bc.             TOP 09   20 Nepřítomen  
 Kukrle Marek               VV     21 Nepřítomen  
 Lachnit Petr JUDr.            ČSSD    22 Pro     
 Macek Milan RNDr. CSc.          KSČM    23 Zdržel se  
 Marinov Angel MUDr.           ČSSD    24 Pro     
 Martinec Jan RNDr. CSc.         SZ     25 Pro     
 Mrázková Jana              ČSSD    26 Pro     
 Mrštík Miloslav Bc.           ČSSD    27 Pro     
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Nepřítomen  
 Nedvěd Jaroslav             ČSSD    29 Nepřítomen  
 Novotný Karel              TOP 09   30 Pro     
 Pavel Michal Ing.            VV     31 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    32 Zdržel se  
 Sedlák Roman Bc.             TOP 09   33 Pro     
 Šáchová Petra ThMgr.           ČSSD    34 Pro     
 Šesták Michal              ČSSD    35 Pro     
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    36 Pro     
 Šorm Vít Ing., Ph.D.           TOP 09   37 Pro     
 Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.      Bezpart.  38 Pro     
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro     
 Vávrová Lucie Mgr.,Ph.D.         ODS    40 Pro     
 Vejmelka Jiří Ing.            VV     41 Pro     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     42 Pro     
 Vitha Jiří Ing.             TOP 09   43 Pro     
 Zapletal Vojtěch             ODS    44 Pro     
 Zelený Miroslav Ing.           TOP 09   45 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 33 (73%) Proti: 1 (2%) Zdrželo se: 2 (4%) Nehlasoval: 1 (2%)
Nepřítomno: 8
Hlasování o usnesení
		
Vytisknout