Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

3. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 25.01.2011  jako řádné
číslo usnesení 3/76/2011
 
Předkladatel: Velek Ondřej, Ing., předseda Výboru pro životní prostředí

Stanovisko Rady MČ Praha 5 k ochraně významného krajinného prvku VKP Spiritka

Rada městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1. informaci o usnesení minulého Zastupitelstva MČ č. 25/25/2010
z 16. 9. 2010, které odmítá využití území VKP pro stavební účely a požaduje obnovení registrace VKP v plném rozsahu podle původní registrace 8. 11. 2000
II.
Ukládá
1. Vejmelkovi Jiřímu, Ing., zástupci starosty MČ P5
1.1. zpracovat návrh dopisu a odeslat na orgány hl. m. Prahy a MHMP stanovisko MČ Praha 5 požadující obnovení ochrany VKP Spiritka v plném rozsahu jeho původní registrace 8. 11. 2000
Termín plnění: 31.01.2011
			Poměr hlasování: 7/0/0

Nepřítomni při hlasování: MUDr. A. Marinov		


					
Vytisknout