Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

3. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 25.01.2011  jako řádné
číslo usnesení 3/75/2011
 
Předkladatel: Marinov Angel, MUDr., člen rady

Organizační a finanční zajištění výstavy " Slavné stavby Prahy 5" v termínu od 31. 1. 2011 do 25. 2. 2011 v galerii Portheimka

Radě MČ Praha 5 předkládám návrh na organizační a finanční zajištění výstavy s názvem " Slavné stavby Prahy 5" v galerii Portheimka v termínu od 31. 1. 2011 do 25. 2. 2011 pořádané na základě smlouvy o spolupráci a smlouvy darovací s firmou FOIBOS BOOKS s. r. o.
Finanční krytí nákladů v celkové výši 40. 556 Kč je zajištěno z podkapitoly 0604 a 0626 z připravovaného rozpočtu na r. 2011
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. konání výstavy s názvem "Slavné stavby Prahy 5 " v galerii Portheimka v termínu od 31.1. 2011 do 25. 2. 2011 pořádané na základě smlouvy s firmou FOIBOS BOOKS s. r. o. se sídlem Praha 4, Bartoškova 4,140 00
2. návrh smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 5 a firmou FOIBOS BOOKS
3. uhrazení finančních nákladů v celkové výši 20. 636 Kč:
- pokladní na DPČ 22 dní x 5 hod. x 80 Kč = 8. 800 Kč odměna,
2. 992 Kč odvody s tím související
- kustodi na DPČ 22 dní x 5 hod. x 60 Kč = 6. 600 Kč odměna a
2. 244 Kč odvody s tím související
4. vybírání vstupného: dospělí 30 Kč, studenti, důchodci 15 Kč, skupiny
10 Kč, vždy včetně DPH
5. finanční krytí z podkapitoly 0626 § 3317 pol. 5021 ostatní osobní výdaje ve výši 15. 400 Kč, § 3317 pol. 5031 povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na stát. politiku zaměstnanosti ve výši 3. 850 Kč a
§ 3317 pol. 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
ve výši 1. 386 Kč
6. návrh darovací smlouvy pro FOIBOS BOOKS s. r. o. ve výši 19. 920 Kč
7. finanční krytí ve výši 19. 920 z kap. 0604 § 3317, položka 5213 neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám
8. že MČ Prahy 5 nehradí pojištění vystavovaných děl
II.
Ukládá
1. Drmotové Dagmar, PaedDr., pověř. ved. Odboru školství, kultury a sportu
1.1. uzavřít smlouvu o spolupráci mezi MČ Praha 5 a FOIBOS BOOKS
s. r. o.
Termín plnění: 31.01.2011
1.2. uzavřít smlouvu darovací mezi MČ Praha 5 a FIOBOS BOOKS s. r. o.
Termín plnění: 31.01.2011
			Poměr hlasování: 7/0/0

Nepřítomni při hlasování: MUDr. A. Marinov		


					
Vytisknout