Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

3. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 25.01.2011  jako řádné
číslo usnesení 3/73/2011
 
Předkladatel: Nedvěd Jaroslav, člen rady

Stavební úpravy nebytových prostor - prodejna potravin Žabka a. s. - Praha 5, Švédská ulice bez č. p., k. ú. Smíchov - žádost o zplnomocnění Petra Davida - ARCHPLANE, Voršilská 3, Praha 1, k zastupování zmocnitele pro projednání stavby s OKP MHMP

Stavební úpravy nebytových prostor - prodejna potravin Žabka a. s. - Praha 5, Švédská ulice bez č. p., k. ú. Smíchov - žádost o zplnomocnění Petra Davida - ARCHPLANE, Voršilská 3, Praha 1, k zastupování zmocnitele pro projednání stavby s OKP MHMP
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1. se zmocněním Petra Davida - ARCHPLANE, Voršilská 3, Praha 1 k zastupování zmocnitele ve věci projednávání obnovy dotčeného objektu - nemovitosti spočívající v "Stavební úpravy nebytových prostor - prodejny potravin ŽABKA" včetně "umístění reklamního označení na fasádě objektu" v objektu prodejny potravin ŽABKA a. s. - Praha 5, Švédská ulice bez č. p., na pozemku parc. č. 3361, k. ú. Smíchov, s orgánem památkové péče v hl. m. Praze - Magistrátem hl. m. Prahy, odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Mariánské nám. 2, Praha 1
II.
Ukládá
1. Haluzovi Petru, Ing., ved. Odboru smluvních vztahů
1.1. předložit starostovi ÚMČ Praha 5 k podpisu plnou moc k zastupování vlastníka nemovitosti pro Petra Davida, Voršilská 3, Praha 1
Termín plnění: 18.02.2011
			Poměr hlasování: 7/0/0

Nepřítomni při hlasování: MUDr. A. Marinov		


					
Vytisknout