Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

2. zasedání zastupitelstva městské části Praha 5

konané dne 16.12.2010  jako řádné
číslo usnesení 2/25/2010
 
Předkladatel: Rada MČ Praha 5, Nedvěd Jaroslav, člen rady

Prodej bytových jednotek v domě č. p. 479 Vrchlického č. o. 51, k. ú. Košíře

Prodej bytových jednotek včetně podílu na společných prostorách domu č. p. 479 Vrchlického č. o. 51, podílu na pozemku parc. č. 818 (zastavěná plocha) a podílu na pozemku parc. č. 819 (související plocha), vše k. ú. Košíře, vymezených prohlášením vlastníka oprávněným nájemcům bytů
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. prodej bytových jednotek včetně podílu na společných prostorách domu č. p. 479 Vrchlického č. o. 51, a podílu na pozemcích parc. č. 818 (zastavěná plocha), a parc. č. 819 (související plocha), vše k. ú. Košíře, vymezených prohlášením vlastníka oprávněným nájemcům bytu, s poskytnutím slevy ve výši 12,5 % z celkové kupní ceny v případě, že oprávněný nájemce podepíše kupní smlouvu do 6 měsíců od obdržení nabídky (do této lhůty nebude zahrnuto období od akceptace nabídky oprávněným nájemcem do schválení prodeje ZMČ) takto:

bytová jednotka č.: 479/02
datum převzetí závazné nabídky: 1.9. 2010
datum akceptace nabídky: 20.9. 2010
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemcích: 4582/103763
velikost bytu: 1+1 45,82 m2
kupující: Iveta Horníčková
celková kupní cena: 474 320 Kč
cena se slevou: 415 030 Kč

bytová jednotka č.: 479/13
datum převzetí závazné nabídky: 1.3. 2010
datum akceptace nabídky: 22.10. 2010
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemcích: 4172/103763
velikost bytu: 1+1 41,72 m2
kupující: Miroslav Linhart a Božena Linhartová
celková kupní cena: 513.156,- Kč
cena se slevou: není nárok na slevu

bytová jednotka č.: 479/15
datum převzetí závazné nabídky: 22.2. 2010
datum akceptace nabídky: 10.9. 2010
velikost podílu na spol. prostorách domu a pozemcích: 3899/103763
velikost bytu: 1+1 38,99 m2
kupující: Jiří Průša
celková kupní cena: 495 173 Kč
cena se slevou: není nárok na slevu


II.
Ukládá
1. Nedvědovi Jaroslavu, členu rady
1.1. seznámit s usnesením ZMČ, týkajícím se schválení prodeje b.j. 479/02, 479/13, 479/15, k.ú. Košíře, realitní kancelář Centru, a.s.
Termín plnění: 31.12.2010
			Usnesení bylo schváleno 35 hlasy		


			      2     . zasedání ZMČ P5 dne 16. 12. 2010       
           předsedá: Klíma Radek MUDr.           
           HLASOVÁNÍ č. 37 - SCHVÁLENO           
             16.12.2010 15:11:55             
        26. Vrchlického č. o. 51, k. ú. Košíře        
______________________________________________________________________

 Atlasová Martina Mgr.          TOP 09   1  Pro     
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Pro     
 Bejšovec Jan Ing.            TOP 09   3  Proti    
 Bubníková Diana Mgr.           TOP 09   4  Pro     
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Pro     
 Frélich Martin Ing.           ODS    6  Nepřítomen  
 Havlinová Radka Mgr.           ODS    8  Pro     
 Havlíček Patrik Mgr.           TOP 09   7  Pro     
 Heissler Herbert Ing.          ODS    9  Pro     
 Herold Lukáš Bc.             ODS    10 Pro     
 Hlaváček Jan Bc.             ODS    11 Pro     
 Homola Tomáš JUDr.            VV     12 Pro     
 Hradílková Terezie Mgr.         Bezpart.  13 Zdržel se  
 John Radek                VV     14 Nepřítomen  
 Klíma Radek MUDr.            TOP 09   15 Pro     
 Knap Jaroslav              TOP 09   16 Pro     
 Kolovratová Marie            TOP 09   17 Pro     
 Kopáček Richard Ing.           TOP 09   18 Pro     
 Kratochvílová Naděžda          TOP 09   19 Pro     
 Kroha PavelBc.              TOP 09   20 Nepřítomen  
 Kukrle Marek               VV     21 Pro     
 Lachnit Petr JUDr.            ČSSD    22 Pro     
 Macek Milan RNDr. CSc.          KSČM    23 Zdržel se  
 Marinov Angel MUDr.           ČSSD    24 Pro     
 Martinec Jan RNDr. CSc.         SZ     25 Nepřítomen  
 Mrázková Jana              ČSSD    26 Pro     
 Mrštík Miloslav Bc.           ČSSD    27 Pro     
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Pro     
 Nedvěd Jaroslav             ČSSD    29 Pro     
 Novotný Karel              TOP 09   30 Pro     
 Pavel Michal Ing.            VV     31 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    32 Zdržel se  
 Sedlák Roman Bc.             TOP 09   33 Pro     
 Šáchová Petra ThMgr.           ČSSD    34 Pro     
 Šesták Michal              ČSSD    35 Pro     
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    36 Pro     
 Šorm Vít Ing., Ph.D.           TOP 09   37 Zdržel se  
 Ulrichová-Hakenová Marie PhDr.      Bezpart.  38 Pro     
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro     
 Vávrová Lucie Mgr.,Ph.D.         ODS    40 Pro     
 Vejmelka Jiří Ing.            VV     41 Pro     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     42 Zdržel se  
 Vitha Jiří Ing.             TOP 09   43 Pro     
 Zapletal Vojtěch             ODS    44 Pro     
 Zelený Miroslav Ing.           TOP 09   45 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů
Celkem zastupitelů: 45
Pro: 35 (78%) Proti: 1 (2%) Zdrželo se: 5 (11%) Nehlasoval: 0 (0%)
Nepřítomno: 4
Hlasování o usnesení
		
Vytisknout