Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

13. zasedání zastupitelstva městské části Praha 5

konané dne 18.09.2008  jako řádné
číslo usnesení 13/41/2008
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Herold Lukáš, zástupce starosty

Č. p. 64, Na Bělidle č. o. 3, se zastav. pozemkem parc. č. 382/1, k. ú. Smíchov - zrušení usnesení ZMČ č. 9/62/2007 ze dne 6.12. 2007

Zrušení prodeje b. j. 64/4(3+1) o velikosti 95,6 m2, včetně podílu o velikosti 956/19858 na společných prostorách v bytovém domě č. p. 64, Na Bělidle č. o.3 a zastav. pozemku parc.č. 382/1, k. ú. Smíchov oprávněnému nájemci Karlu Landovi dle Statutu z důvodu nepravdivosti jeho prohlášení v čl. 7.1.kupní smlouvy nájemce
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I.
Ruší
1. usnesení ZMČ č. 9/62/2007ze dne 6.12.2007 - prodej bytové jednotky 64/4 (3+1) o velikosti 95,6 m2 v bytovém domě č. p. 64, Na Bělidle č. o. 3 s podílem ve výši 956/19858 na příslušenství a zastav. pozemku parc. č. 382/1 k. ú. Smíchov dle Statutu oprávněnému nájemci Karlu Landovi za cenu 311.619,--Kč bez splátek a slev z důvodu nepravdivosti jeho prohlášení v čl.7.1. kupní smlouvy
II.
Ukládá
1. Heroldovi Lukáši Bc, předsedovi Kontrolního výboru ZMČ P5
1.1. seznámit s usnesením ZMČ o zrušení usnesení č. 9/62/2007 ze dne 6.12.2007 - prodej bytu č. 64/4, Na Bělidle č. o. 3 oprávněnému nájemci Karlu Landovi realitní kancelář Severní nemovitostní, s.r.o.
Termín plnění: 30.09.2008
			Usnesení bylo schváleno 27 hlasy		


			         13. zasedání ZMČ P5 dne 18. 9. 2008         
          předsedá: Jančík Milan JUDr.,MBA          
           HLASOVÁNÍ č. 84 - SCHVÁLENO           
             18.9.2008 22:34:23             
       41. Č. p. 64, Na Bělidle č. o. 3, se zastav.       
______________________________________________________________________

 Altner Boleslav             ODS    1  Pro     
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Pro     
 Češková Andrea JUDr.           ODS    3  Pro     
 Doležal Lukáš Bc.            ODS    4  Nepřítomen  
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Pro     
 Ebel Daniel PhDr.            ODS    6  Pro     
 Fořt Věnek                ČSSD    7  Nepřítomen  
 Fott Martin JUDr.            ODS    8  Pro     
 Gál Ondřej                ODS    9  Pro     
 Grušová Anna Mgr.            SZ     10 Pro     
 Havlíček Patrik Mgr.           ODS    11 Nepřítomen  
 Heissler Herbert Ing.          ODS    12 Pro     
 Herold Lukáš               ODS    13 Pro     
 Budín Lukáš Mgr.             SZ     14 Zdržel se  
 Hlaváček Jan Bc.             ODS    15 Pro     
 Hochheimerová Eva,MA,FCCA        Nezařazená 16 Nehlasoval  
 Horák Petr Ing.,1.zástupce starosty   ODS    17 Pro     
 Jančík Milan JUDr.,MBA          ODS    18 Pro     
 Kalhousová Eva              Nezávislí 19 Pro     
 Kohout Aleš               SNK ED   20 Pro     
 Kudrys Milan PhDr.            ČSSD    21 Pro     
 Macek Milan RNDr.CSc.          KSČM    22 Zdržel se  
 Martinec Jan RNDr.CSc.          SZ     23 Pro     
 Matoušek Jan Ing.            ODS    24 Pro     
 Matoušková Jitka             Nezávislí 25 Pro     
 Metelec Jiří               ČSSD    26 Nehlasoval  
 Morávková Angela Ing.          SNK ED   27 Nepřítomen  
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    29 Zdržel se  
 Reml Tomáš Ing. arch.          ODS    30 Pro     
 Rygl Zdeněk               SNK ED   31 Pro     
 Skalický Jan Ing.            ODS    32 Nepřítomen  
 Smetana Jan Bc.             ČSSD    33 Nehlasoval  
 Šesták Michal              ČSSD    34 Pro     
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    35 Pro     
 Šupová Heda Mgr.             ODS    36 Nepřítomen  
 Tichý Miroslav Ing.           ODS    37 Nehlasoval  
 Tuček Michal               SNK ED   38 Pro     
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro     
 Vávrová Lucie Mgr., Ph.D.        ODS    40 Pro     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     41 Zdržel se  
 Vitha Jiří Ing.             ODS    42 Nehlasoval  
 Zapletal Vojtěch             ODS    43 Nehlasoval  
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 27 (63%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 4 (9%) Nehlasoval: 6 (14%)
Nepřítomno: 6
Hlasování o usnesení
		
Vytisknout