Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

13. zasedání zastupitelstva městské části Praha 5

konané dne 18.09.2008  jako řádné
číslo usnesení 13/30/2008
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Herold Lukáš, zástupce starosty

Prodej 17-ti bytových jednotek jako celek dle Statutu

výběr kupujícího na prodej 17-ti bytů jako celek v domech privatizovaných dle Zásad..., kde oprávnění nájemci nepřijali nabídky na odkoupení
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. prodej 17- ti bytových jednotek, včetně podílu na společných částech domu a podílu na zastavěné pozemku dle Statutu firmě
ProRED, s.r.o., IČO 26735636, za celkovou kupní cenu 19.000.000,- Kč za podmínky:
- omezení převodu bytových jednotek na třetí osobu do 30.6.2011 (předkupní právo pro MČ Praha 5),
- úhrady smluvní pokuty ve výši 200.000,- Kč/b.j. v případě, že nabyvatel vypoví nájemní smlouvu se současným nájemcem podle § 711a občanského zákoníku před termínem 30.6.2014

jedná se tyto byt. jednotky:
bytová jednotka číslo: 89/2, k.ú. Hlubočepy
velikost podílu včetně pozemku: 463/9275
velikost bytu: 1+1 46,30m2
za cenu: 975.851,--Kč

bytová jednotka číslo: 610/22
velikost podílu včetně pozemku: 317/28213
velikost bytu: 1+1 31,70m2
za cenu: 668.131,--Kč

bytová jednotka číslo: 627/22
velikost podílu včetně pozemku: 317/28286, k.ú. Hlubočepy
velikost bytu: 1+1 31,70m2
za cenu: 668.131,--Kč

bytová jednotka číslo: 631/1
velikost podílu včetně pozemku: 856/28765, k.ú. Hlubočepy
velikost bytu: 4+1 85,60m2
za cenu: 1..804.164,--Kč

bytová jednotka číslo: 632/2
velikost podílu včetně pozemku: 717/28765, k.ú. Hlubočepy
velikost bytu: 3+1 71,70m2
za cenu: 1.511.198,--Kč

bytová jednotka číslo: 638/19
velikost podílu včetně pozemku: 317/28346, k.ú. Hlubočepy
velikost bytu: 1+1 31,70m2
za cenu: 668.133,--Kč

bytová jednotka číslo: 650/4
velikost podílu včetně pozemku: 856/27522, k.ú. Hlubočepy
velikost bytu: 4+1 90,40m2
za cenu: 1.905.332,--Kč

bytová jednotka číslo: 654/1
velikost podílu včetně pozemku: 453/28521, k.ú. Hlubočepy
velikost bytu: 1+1 45,30m2
za cenu: 954.774,--Kč

bytová jednotka číslo: 683/11
velikost podílu včetně pozemku: 708/21837, k.ú. Hlubočepy
velikost bytu: 3+1 70,80m2
za cenu: 1.492.229,--Kč

bytová jednotka číslo: 809/17
velikost podílu včetně pozemku: 467/39601, k.ú. Hlubočepy
velikost bytu: 1+1 46,70m2
za cenu: 984.281,--Kč

bytová jednotka číslo: 328/5
velikost podílu včetně pozemku: 564/7788, k.ú. Smíchov
velikost bytu: 2+1 56,40m2
za cenu: 1.188.725,--Kč

bytová jednotka číslo: 647/6
velikost podílu včetně pozemku: 563/7718, k.ú. Hlubočepy
velikost bytu: 2+1 56,30m2
za cenu: 1.186.618,--Kč

bytová jednotka číslo: 730/5
velikost podílu včetně pozemku: 401/7452, k.ú. Hlubočepy
velikost bytu: 1+1 40,10m2
za cenu: 845.175,--Kč

bytová jednotka číslo: 2001/13
velikost podílu včetně pozemku: 485/10524, k.ú. Smíchov
velikost bytu: 1+1 48,50m2
za cenu: 1.022.219,--Kč

bytová jednotka číslo: 2503/17
velikost podílu včetně pozemku: 605/12888, k.ú. Smíchov
velikost bytu: 1+1 60,50m2
za cenu: 1.275.139,--Kč

bytová jednotka číslo: 2095/13
velikost podílu včetně pozemku: 5015/113822, k.ú. Smíchov
velikost bytu: 2+1 50,15m2
za cenu: 1.056.996,--Kč

bytová jednotka číslo: 2095/17
velikost podílu včetně pozemku: 3762/113822, k.ú. Smíchov
velikost bytu: 1+1 37,62m2
za cenu: 792.906,--Kč
II.
Ukládá
1. Heroldovi Lukáši Bc, předsedovi Kontrolního výboru ZMČ P5
1.1. realizovat prodej 17 bytových jednotek firmě ProRED, s.r.o.
Termín plnění: 31.12.2008
			Usnesení bylo schváleno 26 hlasy		


			        13. zasedání ZMČ P5 dne 18. 9. 2008         
          předsedá: Jančík Milan JUDr.,MBA          
           HLASOVÁNÍ č. 67 - SCHVÁLENO           
             18.9.2008 21:45:06             
         29. Prodej 17-ti bytových jednotek         
______________________________________________________________________

 Altner Boleslav             ODS    1  Pro     
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Pro     
 Češková Andrea JUDr.           ODS    3  Pro     
 Doležal Lukáš Bc.            ODS    4  Nepřítomen  
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Pro     
 Ebel Daniel PhDr.            ODS    6  Pro     
 Fořt Věnek                ČSSD    7  Nepřítomen  
 Fott Martin JUDr.            ODS    8  Zdržel se  
 Gál Ondřej                ODS    9  Zdržel se  
 Grušová Anna Mgr.            SZ     10 Zdržel se  
 Havlíček Patrik Mgr.           ODS    11 Nepřítomen  
 Heissler Herbert Ing.          ODS    12 Pro     
 Herold Lukáš               ODS    13 Pro     
 Budín Lukáš Mgr.             SZ     14 Proti    
 Hlaváček Jan Bc.             ODS    15 Pro     
 Hochheimerová Eva,MA,FCCA        Nezařazená 16 Zdržel se  
 Horák Petr Ing.,1.zástupce starosty   ODS    17 Pro     
 Jančík Milan JUDr.,MBA          ODS    18 Pro     
 Kalhousová Eva              Nezávislí 19 Pro     
 Kohout Aleš               SNK ED   20 Pro     
 Kudrys Milan PhDr.            ČSSD    21 Pro     
 Macek Milan RNDr.CSc.          KSČM    22 Proti    
 Martinec Jan RNDr.CSc.          SZ     23 Zdržel se  
 Matoušek Jan Ing.            ODS    24 Pro     
 Matoušková Jitka             Nezávislí 25 Pro     
 Metelec Jiří               ČSSD    26 Proti    
 Morávková Angela Ing.          SNK ED   27 Nepřítomen  
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    29 Proti    
 Reml Tomáš Ing. arch.          ODS    30 Pro     
 Rygl Zdeněk               SNK ED   31 Pro     
 Skalický Jan Ing.            ODS    32 Nepřítomen  
 Smetana Jan Bc.             ČSSD    33 Pro     
 Šesták Michal              ČSSD    34 Pro     
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    35 Pro     
 Šupová Heda Mgr.             ODS    36 Nepřítomen  
 Tichý Miroslav Ing.           ODS    37 Pro     
 Tuček Michal               SNK ED   38 Pro     
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro     
 Vávrová Lucie Mgr., Ph.D.        ODS    40 Pro     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     41 Proti    
 Vitha Jiří Ing.             ODS    42 Zdržel se  
 Zapletal Vojtěch             ODS    43 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 26 (60%) Proti: 5 (12%) Zdrželo se: 6 (14%) Nehlasoval: 0 (0%)
Nepřítomno: 6
Hlasování o usnesení
		
Vytisknout