Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

13. zasedání zastupitelstva městské části Praha 5

konané dne 18.09.2008  jako řádné
číslo usnesení 13/22/2008
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Herold Lukáš, zástupce starosty

Č. p. 3171, Matoušova, č. o. 16 se zastav. pozemkem parc. č. 67 a souvisejícím pozemkem parc. č. 66/2, k. ú. Smíchov - zrušení části usnesení ZMČ

Zrušení části usn. ZMČ č. 12/19/2008 ze dne 26.6. 2008 - prodej bytové jednotky č. 3171/7 z důvodu úmrtí oprávněného nájemce Jiřiny Petrové
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I.
Ruší
1. část usnesení ZMČ č. 12/19/2008 ze dne 26.6.2008 - prodej bytového domu č. p. 3171, Matoušova, č. o. 16 s pozemkem parc. č. 67 a souvis. pozemkem parc. č. 66/2 dle Zásad a zák. 72/1994 Sb. a to v bodě 2 týkající se
byt. jednotky číslo: 3171/7
velikost podílu včetně pozemků: 502/5398
velikost bytu: 1+1 50,20 m2
kupující: Jiřina Petrová
za cenu: 216.890,- Kč
a to z důvodu úmrtí
II.
Ukládá
1. Heroldovi Lukáši Bc, předsedovi Kontrolního výboru ZMČ P5
1.1. seznámit s usnesením ZMČ Praha 5 realitní kancelář Severní nemovitostní, s.r.o. o zrušení usnesení ZMČ týkající se byt. jednotky 3171/7
Termín plnění: 30.09.2008
			Usnesení bylo schváleno 28 hlasy		


			         13. zasedání ZMČ P5 dne 18. 9. 2008         
          předsedá: Jančík Milan JUDr.,MBA          
           HLASOVÁNÍ č. 50 - SCHVÁLENO           
             18.9.2008 19:07:47             
         21. Č. p. 3171, Matoušova, č. o. 16         
______________________________________________________________________

 Altner Boleslav             ODS    1  Pro     
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Pro     
 Češková Andrea JUDr.           ODS    3  Pro     
 Doležal Lukáš Bc.            ODS    4  Pro     
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Nepřítomen  
 Ebel Daniel PhDr.            ODS    6  Pro     
 Fořt Věnek                ČSSD    7  Nepřítomen  
 Fott Martin JUDr.            ODS    8  Pro     
 Gál Ondřej                ODS    9  Nehlasoval  
 Grušová Anna Mgr.            SZ     10 Pro     
 Havlíček Patrik Mgr.           ODS    11 Pro     
 Heissler Herbert Ing.          ODS    12 Pro     
 Herold Lukáš               ODS    13 Pro     
 Budín Lukáš Mgr.             SZ     14 Pro     
 Hlaváček Jan Bc.             ODS    15 Pro     
 Hochheimerová Eva,MA,FCCA        Nezařazená 16 Zdržel se  
 Horák Petr Ing.,1.zástupce starosty   ODS    17 Pro     
 Jančík Milan JUDr.,MBA          ODS    18 Pro     
 Kalhousová Eva              Nezávislí 19 Pro     
 Kohout Aleš               SNK ED   20 Pro     
 Kudrys Milan PhDr.            ČSSD    21 Pro     
 Macek Milan RNDr.CSc.          KSČM    22 Zdržel se  
 Martinec Jan RNDr.CSc.          SZ     23 Pro     
 Matoušek Jan Ing.            ODS    24 Pro     
 Matoušková Jitka             Nezávislí 25 Nehlasoval  
 Metelec Jiří               ČSSD    26 Pro     
 Morávková Angela Ing.          SNK ED   27 Nepřítomen  
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Nehlasoval  
 Peterková Růžena             KSČM    29 Zdržel se  
 Reml Tomáš Ing. arch.          ODS    30 Nehlasoval  
 Rygl Zdeněk               SNK ED   31 Pro     
 Skalický Jan Ing.            ODS    32 Nepřítomen  
 Smetana Jan Bc.             ČSSD    33 Pro     
 Šesták Michal              ČSSD    34 Nehlasoval  
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    35 Pro     
 Šupová Heda Mgr.             ODS    36 Nepřítomen  
 Tichý Miroslav Ing.           ODS    37 Pro     
 Tuček Michal               SNK ED   38 Pro     
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Nehlasoval  
 Vávrová Lucie Mgr., Ph.D.        ODS    40 Pro     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     41 Zdržel se  
 Vitha Jiří Ing.             ODS    42 Pro     
 Zapletal Vojtěch             ODS    43 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 28 (65%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 4 (9%) Nehlasoval: 6 (14%)
Nepřítomno: 5
Hlasování o usnesení
		
Vytisknout