Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

13. zasedání zastupitelstva městské části Praha 5

konané dne 18.09.2008  jako řádné
číslo usnesení 13/33/2008
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Herold Lukáš, zástupce starosty

Bytová jednotka 294/24, Mahenova 4 - revokace usnesení ZMČ č. 12/9/2008 z 26.6.2008

Změna kupujících - manželé František Hervert a Eva Hervertová se vzdávají překupního práva ve prospěch 3. oprávněného nájemce Evy Růžičkové
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I.
Ruší
1. část usnesení ZMČ č. 12/9/2008 z 26.6.2008, týkající se schválení prodeje bytové jednotky 294/24, k.ú. Košíře
II.
Schvaluje
1. prodej bytové jednotky včetně podílu na společných prostorách domu č.p. 294 Mahenova č.o. 4 a podílu na pozemku parc.č. 1332 (zastavěná plocha), k.ú. Košíře, vymezeném prohlášením vlastníka oprávněnému nájemci bytu s poskytnutím slevy 12,5 % z celkové kupní ceny v případě, že oprávněný nájemce podepíše kupní smlouvu nejpozději do 6 měsíců od obdržení nabídky (do této lhůty nebude zahrnuto období od odevzdání dokladů o vzdání se překupního práva ostatních oprávněných nájemců do schválení prodeje ZMČ) takto:

bytová jednotka č.: 294/24
datum převzetí závazné nabídky: 7. 5. 2008
datum odevzdání dokladů o vzdání se předkupního práva ostatních oprávněných nájemců: 23.7.2008
velikost podílu na společných prostorách domu a pozemcích: 783/23665
velikost bytu: 2+1 78,3 m2
kupující: Eva Růžičková
celková kupní cena: 974.050,- Kč
cena se slevou: 852.294,- Kč
III.
Ukládá
1. Heroldovi Lukáši Bc, předsedovi Kontrolního výboru ZMČ P5
1.1. seznámit s revokací části usnesení ZMČ č. 12/9/2008 z 26.6.2008, týkající se změny kupujícího b.j. 294/24, k.ú. Košíře realitní kancelář Centru a.s.
Termín plnění: 30.09.2008
			Usnesení bylo schváleno 32 hlasy		


			         13. zasedání ZMČ P5 dne 18. 9. 2008         
          předsedá: Jančík Milan JUDr.,MBA          
           HLASOVÁNÍ č. 71 - SCHVÁLENO           
             18.9.2008 21:47:31             
        32. Bytová jednotka 294/24, Mahenova 4        
______________________________________________________________________

 Altner Boleslav             ODS    1  Pro     
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Pro     
 Češková Andrea JUDr.           ODS    3  Pro     
 Doležal Lukáš Bc.            ODS    4  Nepřítomen  
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Pro     
 Ebel Daniel PhDr.            ODS    6  Pro     
 Fořt Věnek                ČSSD    7  Nepřítomen  
 Fott Martin JUDr.            ODS    8  Pro     
 Gál Ondřej                ODS    9  Pro 
 Grušová Anna Mgr.            SZ     10 Pro     
 Havlíček Patrik Mgr.           ODS    11 Nepřítomen  
 Heissler Herbert Ing.          ODS    12 Pro     
 Herold Lukáš               ODS    13 Pro     
 Budín Lukáš Mgr.             SZ     14 Nehlasoval  
 Hlaváček Jan Bc.             ODS    15 Pro     
 Hochheimerová Eva,MA,FCCA        Nezařazená 16 Pro     
 Horák Petr Ing.,1.zástupce starosty   ODS    17 Pro     
 Jančík Milan JUDr.,MBA          ODS    18 Pro     
 Kalhousová Eva              Nezávislí 19 Pro     
 Kohout Aleš               SNK ED   20 Pro     
 Kudrys Milan PhDr.            ČSSD    21 Nehlasoval  
 Macek Milan RNDr.CSc.          KSČM    22 Nehlasoval  
 Martinec Jan RNDr.CSc.          SZ     23 Pro     
 Matoušek Jan Ing.            ODS    24 Pro     
 Matoušková Jitka             Nezávislí 25 Pro     
 Metelec Jiří               ČSSD    26 Pro     
 Morávková Angela Ing.          SNK ED   27 Nepřítomen  
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Pro     
 Peterková Růžena             KSČM    29 Zdržel se  
 Reml Tomáš Ing. arch.          ODS    30 Pro     
 Rygl Zdeněk               SNK ED   31 Pro     
 Skalický Jan Ing.            ODS    32 Nepřítomen  
 Smetana Jan Bc.             ČSSD    33 Pro     
 Šesták Michal              ČSSD    34 Pro     
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    35 Pro     
 Šupová Heda Mgr.             ODS    36 Nepřítomen  
 Tichý Miroslav Ing.           ODS    37 Pro     
 Tuček Michal               SNK ED   38 Pro     
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro     
 Vávrová Lucie Mgr., Ph.D.        ODS    40 Pro     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     41 Pro     
 Vitha Jiří Ing.             ODS    42 Nehlasoval  
 Zapletal Vojtěch             ODS    43 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 32 (72%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 1 (2%) Nehlasoval: 4 (12%)
Nepřítomno: 6
Hlasování o usnesení
		
Vytisknout