Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

19. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 03.06.2008  jako řádné
číslo usnesení 19/646/2008
 
Předkladatel: Matoušek Jan, Ing., uvolněný předseda Bytového výboru

Návrh na schválení smluv o postoupení pohledávek podle schválených výsledků nabídkového řízení na pronájem bytu za smluvní nájemné, na úpravu vlastním nákladem a postoupení pohledávky ze skupiny poř. č. 44

Předkládám k projednání a schválení tři návrhy na uzavření smluv o postoupení pohledávek do 100 tis. Kč Radou MČ Praha 5 a jeden návrh na schválení smlouvy o postoupení pohledávky nad 100 tis. Kč Zastupitelstvem MČ Praha 5
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. uzavření smluv o úplatném postoupení pohledávek, které se vztahují k následujícím případům:

Naděžda Kocarová v souvislosti s pronájmem bytu na adrese Plzeňská 2577/212 v Praze 5 na částku 99. 082,- Kč (poř. číslo nabídky 44/482)

Renata Březinová v souvislosti s pronájmem bytu na adrese Pod školou 965/4 v Praze 5 na částku 60. 535,- Kč (poř. číslo nabídky 44/483)

Hana Mandelíková v souvislosti s pronájmem bytu na adrese Újezd 415/15 v Praze 5 na částku 3. 890,- Kč (poř. č. nabídky 44/485)
II.
Ukládá
1. Matouškovi Janu, Ing., členu zastupitelstva
1.1. předložit Zastupitelstvu MČ Praha 5 návrh na schválení smlouvy o postoupení pohledávky pro případ:

Zdeněk Šorsák v souvislosti s pronájmem bytu na adrese Mahenova 164/2 v Praze 5 na částku 116. 484,- Kč (poř. č. nabídky 44/484)
Termín plnění: 19.06.2008
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout