Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

19. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 03.06.2008  jako řádné
číslo usnesení 19/648/2008
 
Předkladatel: Matoušek Jan, Ing., uvolněný předseda Bytového výboru

Návrh na uzavření smlouvy o nájmu bytu se společností Kolpingova rodina Praha

Předkládám k projednání návrh na uzavření nájemní smlouvy s uvedenou společností k bytu 1+1 k zajištění projektu tréninkového bydlení
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. text smlouvy o nájmu bytu mezi městskou částí Praha 5 a společností Kolpingova rodina Praha se sídlem Bohnická 32/3, Praha 8
II.
Ukládá
1. Kadlecové Žanetě, pověř. ved. Odboru majetku a privatizace
1.1. zajistit uzavření a podepsání smlouvy o nájmu bytu se společností Kolpingova rodina Praha na byt 1+1, Ostrovského 1721/12, Praha 5 - Smíchov na dobu určitou jednoho roku
Termín plnění: 30.06.2008
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout