Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

19. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 03.06.2008  jako řádné
číslo usnesení 19/645/2008
 
Předkladatel: Tuček Michal, člen rady

Svatováclavské slavnosti 2008 - výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Radě MČ Praha 5 je předložen návrh na konání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu - Svatováclavské slavnosti 2008 a zaslání výzvy k podání nabídky pěti uchazečům (Agentura GM Smíchov, s. r. o., Hospodářské provozní družstvo, Václav Plánka, K+art Igor Krištof, Pražské centrum s. r. o.). Finanční krytí zajištěno z rozpočtu podkap. 0604 kultura.
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. konání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Svatováclavské slavnosti 2008 oslovením 5 uchazečů:Agentura GM Smíchov, s. r. o., Zborovská 30, Praha 5, Hospodářské provozní družstvo, Zborovská 30, Praha 5, Václav Plánka, Sokolská 29, Praha 2, K+art Igor Krištof, Madridská 5, Praha 10, Pražské centrum s. r. o., Kožná 12, Praha 1
2. konání Svatováclavských slavností 2008 jako dvoudenní kulturní akci o víkendu 27. - 28. září 2008
3. znění výzvy k podání nabídky malého rozsahu Svatováclavské slavnosti 2008
4. finanční krytí v celkové částce ve výši do 500 tisíc Kč z rozpočtu podkap. 0604 kultura, § 3399, pol. 5169 nákup ostatních služeb (Svatováclavské slavnosti)
5. komisi pro otevírání obálek s nabídkami a výběr uchazeče složenou z pěti členů: Lukáš Herold, zástupce starosty, Bc. Herbert Heissler, člen KKP, PhDr. Milan Kudrys, člen KKP, Zdeněk Rygl, předseda KKP,
Eva Kalhousová, člen KKP
II.
Ukládá
1. Drmotové Dagmar, PaedDr., pověř. ved. Odboru školství, kultury a sportu
1.1. zajistit doručení výzvy k podání nabídky na veř. zakázku malého rozsahu - Svatováclavské slavnosti 2008 pěti uchazečům: Agentura GM Smíchov, s.r.o., Zborovská 30, Praha 5, Hospodářské provozní družstvo, Zborovská 30, Praha 5, Václav Plánka, Sokolská 29, Praha 2, K+art Igor Krištof, Madridská 5, Praha 10, Pražské centrum s.r.o., Kožná 12, Praha 1
Termín plnění: 13.06.2008
2. Tučkovi Michalu, členu zastupitelstva
2.1. zajistit konání výběrového řízení na zhotovitele díla z doručených nabídek a výsledek výběru uchazeče předložit Radě MČ Praha 5 ke schválení
Termín plnění: 31.07.2008
2.2. předložit RMČ Praha 5 ke schválení návrh smlouvy o dílo s vybraným uchazečem
Termín plnění: 31.07.2008
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout