Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

19. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 03.06.2008  jako řádné
číslo usnesení 19/642/2008
 
Předkladatel: Tuček Michal, člen rady

Finanční příspěvek obč. sdružení NOVÁ SÍŇ na uspořádání 4. ročníku Festivalu autorského šansonu

Radě MČ Praha 5 je předložen návrh na poskytnutí fin. příspěvku občanskému sdružení NOVÁ SÍŇ na uspořádání 4. ročníku Festivalu autorského šansonu dne 24.10. 2008 ve Švandově divadle na Smíchově v celkové výši 300 tisíc Kč. Finanční krytí zajištěno z podkap. 0604 kultura.
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1. s poskytnutím fin. příspěvku v celkové výši 300 tisíc Kč na základě darovací smlouvy obč. sdružení NOVÁ SÍŇ na uspořádání 4. ročníku Festivalu autorského šansonu dne 24.10.2008 ve Švandově divadle na Smíchově
2. s návrhem darovací smlouvy mezi MČ Praha 5 a obč. sdružením NOVÁ SÍŇ
3. s finančním krytím z rozpočtu podkap. 0604 kultura přesunem fin. prostředků ve výši 300 tisíc Kč v rámci podkapitoly z § 3319, pol. 5213 neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům, právnickým osobám na § 3319, pol. 5222 neinvestiční transfery občanským sdružením
II.
Schvaluje
1. záštitu Michala Tučka, radního MČ Praha 5 nad 4. ročníkem Festivalu autorského šansonu
III.
Ukládá
1. Tučkovi Michalu, členu zastupitelstva
1.1. předložit Zastupitelstvu MČ Praha 5 návrh na poskytnutí fin. příspěvku ve výši 300 tisíc Kč na základě darovací smlouvy obč. sdružení NOVÁ SÍŇ na uspořádání 4. ročníku Festivalu autorského šansonu dne 24.10.2008 ve Švandově divadle na Smíchově
Termín plnění: 19.06.2008
2. Pecharovi Zdeňku, Ing., vedoucí odboru
2.1. provést přesun fin. prostředků ve výši 300 tisíc Kč v rámci podkap. 0604 kultura z § 3319, pol. 5213 neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům, právnickým osobám na § 3319, pol. 5222 neinvestiční transfery občanským sdružením
Termín plnění: 10.07.2008
			Poměr hlasování: 7/0/0


Nepřítomni při hlasování: V. Zapletal
		


					
Vytisknout