Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

19. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 03.06.2008  jako řádné
číslo usnesení 19/641/2008
 
Předkladatel: Vávrová Lucie, Mgr., Ph.D., zástupce starosty

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na vybavení základních škol výpočetní technikou.

Radě MČ Praha 5 je předkládán návrh na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na vybavení základních škol výpočetní technikou dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění.
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. zadání veřejné zakázky malého rozsahu na vybavení základních škol výpočetní technikou
2. návrh textu veřejné zakázky
3. seznam firem, které budou vyzvány k podání nabídky:
COMPOS DISTRIBUTION s. r. o., Na Hroudě 29/148, Praha 10,
IČO 27199983
Ka.soft group, s. r. o., Hájkova 2747/22, Praha 3, IČO 27207676
WOODOO s. r. o., Vnější 9, Praha 4, IČO 60202777
II.
Jmenuje
1. hodnotící komisi pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek ve složení:
Mgr. Lucie Vávrová, PhD., zástupce starosty
Vojtěch Zapletal, člen rady
Aleš Kohout, člen rady
PaedDr. Dagmar Drmotová, vedoucí OŠK
Petr Klema, metodik
III.
Ukládá
1. Drmotové Dagmar, PaedDr., pověř. ved. Odboru školství, kultury a sportu
1.1. realizovat zadání veřejné zakázky malého rozsahu na vybavení základních škol výpočetní technikou dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění. Termín jednání komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek je 23. 6. 2008 v 10.00 hodin, budova ÚMČ Praha 5, Štefánikova 13-15, kancelář paní zastupkyně starosty, Mgr. Lucie Vávrové, PhD.
Termín plnění: 23.06.2008
			Poměr hlasování: 7/0/0


Nepřítomni při hlasování: V. Zapletal
		


					
Vytisknout