Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

19. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 03.06.2008  jako řádné
číslo usnesení 19/630/2008
 
Předkladatel: Zapletal Vojtěch, člen rady

Drtinova 26, záměr prodeje id. 1/6 domu čp. 412 s id. 1/6 zastavěného pozemku parcel. č. 3046, k. ú. Smíchov, spoluvlastníkům

Záměr prodeje id. 1/6 domu čp. 412 s id. 1/6 zastavěného pozemku parcel. č. 3046, k.ú. Smíchov, Drtinova 26, Praha 5, spoluvlastníkům
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1. se záměrem prodeje id. 1/6 domu čp. 412 s id. 1/6 zastavěného pozemku parcel. č. 3046, k. ú. Smíchov, Drtinova 26, Praha 5, spoluvlastníkům za kupní cenu celkem 1 860 645,- Kč, Ivaně Hanžlové, Ladislavu Machatovi a Petru Machatovi každému id. 1/18 nemovitostí za kupní cenu 620. 215,- Kč
II.
Ukládá
1. Zapletalovi Vojtěchu, členu zastupitelstva
1.1. Předložit prodej id. 1/6 domu čp. 412 s id. 1/6 zastavěného pozemku parcel. č. 3046, k. ú. Smíchov, Drtinova 26, spoluvlastníkům ke schválení ZMČ Praha 5
Termín plnění: 30.09.2008
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout