Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

19. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 03.06.2008  jako řádné
číslo usnesení 19/632/2008
 
Předkladatel: Smetana Jan, Bc., zástupce starosty

Souhlas se vstupem na pozemky parc. č. 1798/111, 1983,2002, k. ú. Hlubočepy ve vlastnictví MČ Praha 5 pro stavbu " Zkapacitnění vodovodního řadu Barrandov - Slivenec

OSM ÚMČ Praha 5 eviduje žádost společnosti Dipro s. r. o. jako zástupce Pražské vodohospodářské společnosti a. s. o souhlas se vstupem na výše uvedené pozemky za účelem obnovy vodovodního řadu v k. ú. Hlubočepy a Slivenec
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. souhlas se vstupem na pozemky parc. č. 1798/111, 1983,2002 v k. ú. Hlubočepy s umístěním a realizací vodovodního řadu k územnímu a stavebnímu řízení pro Pražskou vodohospodářskou společnost a. s. se sídlem Praha 1, Cihelná 4
II.
Ukládá
1. Brabcovi Františku
1.1. zabezpečit veškeré administrativní kroky k podpisu souhlasu se vstupem na pozemky parc. č. 1798/111, 1983, 2002, k. ú. Hlubočepy pro Pražskou vodohospodářskou společnost a. s.
Termín plnění: 20.06.2008
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout