Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

19. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 03.06.2008  jako řádné
číslo usnesení 19/636/2008
 
Předkladatel: Zapletal Vojtěch, člen rady

Uzavření dodatku k nájemní smlouvě s firmou GEOSAN SIGMA s.r.o. č. 94/0/OOA/06 a s Výchovným ústavem a Střediskem výchovné péče Klíčov

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. uzavření dodatku k nájemní smlouvě uzavřené 30. 4. 2004 mezi MČ Praha 5 a Výchovným ústavem a Střediskem výchovné péče Klíčov se sídlem Čakovická 51 , Praha 9 o vyjmutí z užívání pozemku č. parc. 1593/2 o výměře 985 m2 a části č.parc. 1593/1 o výměře 447 m2 se zachováním ostatních ustanovení smlouvy
2. uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 94/0/OOA/06, tj. rozšíření pronájmu o pozemek č. parc. 1593/2 o výměře 985 m2 a část pozemku č. parc. 1593/1 o výměře 436 m2 s navýšením ceny nájemného - za cenu 5,-Kč/m2/rok tj. 7.105,- Kč/rok s firmou GEOSAN SIGMA, s. r. o., se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 28
II.
Ukládá
1. Plichtovi Pavlu, pověř. ved. Oddělení využití nemovitostí
1.1. předložit starostovi k podpisu dodatky k nájemním smlouvám s firmami Geosan Sigma s.r.o. a Výchovným ústavem a Střediskem výchovné péče Klíčov
Termín plnění: 31.07.2008
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout