Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

19. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 03.06.2008  jako řádné
číslo usnesení 19/637/2008
 
Předkladatel: Zapletal Vojtěch, člen rady

Záměr prodeje pozemku č. parc. 973 v k. ú. Jinonice na základě žádosti od vlastníka sousedních nemovitostí TOP HOTELS GROUP, a. s.

Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1. se záměrem prodeje pozemku č. parc. 973 v k. ú. Jinonice o výměře 707 m2 za cenu dle cenové mapy Prahy 2008 tj. 2.190,-Kč/m2 tj. celkem 1, 548. 330,- Kč firmě TOP HOTELS GROUP, a. s., se sídlem Praha 4, Chodov, Blažimské 1781/4
II.
Ukládá
1. Zapletalovi Vojtěchu, členu zastupitelstva
1.1. zveřejnit záměr prodeje pozemku č. parc. 973 k. ú. Jinonice vlastníkovi souvisejících nemovitostí firmě TOP HOTELS GROUP a. s. a předložit ZMČ ke schválení
Termín plnění: 30.09.2008
			Poměr hlasování: 7/0/1
Bc. J. Smetana se při hlasování zdržel		


					
Vytisknout