Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

19. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 03.06.2008  jako řádné
číslo usnesení 19/633/2008
 
Předkladatel: Smetana Jan, Bc., zástupce starosty

Žádost o úplatný převod či pronájem pozemku parc. č. 219/1, k. ú. Jinonice z vlastnictví obce hl. m. Prahy - sjednocení vlastnictví s pozemky žadatele

OOA MHMP požádal o stanovisko k výše uvedenému záměru.
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1. se záměrem prodeje nebo pronájmu pozemku parc.č. 219/1, k. ú. Jinonice z vlastnictví obce hl. m. Prahy o rozměrech 390m2 za účelem sjednocení s nemovitostmi ve vlastnictví žadatele - manželé Tibitanzlovi
II.
Ukládá
1. Brabcovi Františku
1.1. informovat OOA MHMP o stanovisku RMČ Praha 5 k prodeji či pronájmu pozemku parc.č. 219/1, k. ú. Jinonice
Termín plnění: 13.06.2008
			Poměr hlasování: 8/0/0
		


					
Vytisknout