Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

10. zasedání zastupitelstva městské části Praha 5

konané dne 21.02.2008  jako řádné
číslo usnesení 10/35/2008
 
Předkladatel: Velek Ondřej Ing., předseda Kontrolního výboru

Kontrola plnění usnesení ZMČ P za období od 14. 9. 2007 do 21. 2. 2008

Zastupitelstvo městské části Praha 5
I.
Konstatuje
1. splnění usnesení č.7/6/07,3/9/07/1.5,3/9/07/1.4,4/11/07,4/16/07,23/18/05,
5/22/07,5/24/07,5/36/07,21/43/05,7/44/07,7/45/07,7/46/07/1.1,7/46/07/2.1,
7/48/07,7/49/07,7/53/07,7/54/07,7/55/07,7/56/07,7/57/07,7/58/07,7/59/07,
7/60/07,7/61/07,7/62/07,7/63/07,7/66/077/68/07,7/69/07,7/70/07,7/71/07,
7/76/07,7/81/07,7/82/07,7/83/07,7/85/07,7/91/07,8/5/07,8/6/07,8/7/07,
8/8/07,8/11/07,8/13/07,8/14/07,8/15/07,8/16/07,8/17/07,8/18/07,8/21/07,
8/22/07,8/23/07,8/24/07,8/28/07/1.1,8/28/07/1.2,8/29/07,9/4/07,9/5/07,
9/10/07,9/11/07,9/12/07,9/14/07,9/15/07,9/16/07,9/17/07,9/18/07,9/19/07,
9/20/07,9/21/07,9/22/07,9/23/07,9/24/07,9/25/07,9/26/07,9/27/07,9/28/07,
9/29/07,9/30/07,9/31/07,9/32/07,9/33/07,9/34/07,9/35/07,9/36/07,9/37/07,
9/38/07,9/39/07,9/40/07,9/41/07,9/42/07,9/43/07,9/44/07,9/45/07,9/46/07,
9/47/07,9/48/07,9/49/07,9/50/07,9/51/07,9/54/07,9/55/07,9/56/,9/57/07,
9/58/07,9/59/07,9/60/07,9/62/07,9/65/07,9/67/07,9/68/07,9/71/07/1.1,
9/71/07/1.2,9/71/1.3,9/76/07,9/79/07,9/80/07,9/81/07,9/82/07,9/83/07,
9/86/07
II.
Odkládá
1. usnesení č.17/2/04 z 31.12.07 na 1.6.2008
4/15/07 z 28.11.2007 na 31.3.2008, 9/64/07 z 31.1.2008 na 28.3.2008,
9/77/07 z 31.1.2008 na 29.2.2008
			Usnesení bylo schváleno 23 hlasy		


			
         10. zasedání ZMČ P5 dne 21.2.2008          
          předsedá: Jančík Milan JUDr.,MBA          
           HLASOVÁNÍ č. 66 - SCHVÁLENO           
             21.2.2008 19:00:38             
       38. Kontrola plnění úkolů z usnesení ZMČ P5       
______________________________________________________________________

 Altner Boleslav             ODS    1  Pro     
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Pro     
 Češková Andrea JUDr.           ODS    3  Pro     
 Doležal Lukáš Bc.            ODS    4  Proti    
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Zdržel se  
 Ebel Daniel PhDr.            ODS    6  Pro     
 Fořt Věnek                ČSSD    7  Nepřítomen  
 Fott Martin JUDr.            ODS    8  Zdržel se  
 Gál Ondřej                ODS    9  Proti    
 Grušová Anna Mgr.            SZ     10 Proti    
 Havlíček Patrik Mgr.           ODS    11 Zdržel se  
 Heissler Herbert Bc.           ODS    12 Pro     
 Herold Lukáš               ODS    13 Pro     
 Budín Lukáš Bc.             SZ     14 Proti    
 Hlaváček Jan               ODS    15 Pro     
 Hochheimerová Eva,MA,FCCA        Nezařazená 16 Nepřítomen  
 Horák Petr Ing.,1.zástupce starosty   ODS    17 Pro     
 Jančík Milan JUDr.,MBA          ODS    18 Pro     
 Kalhousová Eva              Nezávislí 19 Pro     
 Kohout Aleš               SNK ED   20 Pro     
 Kudrys Milan PhDr.            ČSSD    21 Pro     
 Macek Milan RNDr.CSc.          KSČM    22 Nepřítomen  
 Martinec Jan RNDr.CSc.          SZ     23 Nepřítomen  
 Matoušek Jan Ing.            ODS    24 Pro     
 Matoušková Jitka             Nezávislí 25 Pro     
 Metelec Jiří               ČSSD    26 Proti    
 Morávková Angela Ing.          SNK ED   27 Nepřítomen  
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Nepřítomen  
 Peterková Růžena             KSČM    29 Proti    
 Reml Tomáš Ing. arch.          ODS    30 Nepřítomen  
 Rygl Zdeněk               SNK ED   31 Pro     
 Skalický Jan Ing.            ODS    32 Nepřítomen  
 Smetana Jan Bc.             ČSSD    33 Pro     
 Šesták Michal              ČSSD    34 Pro     
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    35 Pro     
 Šupová Heda Mgr.             ODS    36 Zdržel se  
 Tichý Miroslav Ing.           ODS    37 Pro     
 Tuček Michal               SNK ED   38 Pro     
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro     
 Vávrová Lucie Mgr., Ph.D.        ODS    40 Pro     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     41 Proti    
 Vitha Jiří Ing.             ODS    42 Zdržel se  
 Zapletal Vojtěch             ODS    43 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 23 (53%) Proti: 7 (16%) Zdrželo se: 5 (12%) Nehlasoval: 0 (0%)
Nepřítomno: 8
Hlasování o usnesení
		
Vytisknout