Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

10. zasedání zastupitelstva městské části Praha 5

konané dne 21.02.2008  jako řádné
číslo usnesení 10/38/2008
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Vávrová Lucie, Mgr., Ph.D., zástupkyně starosty

Návrh dodatku č. 1 ke zřizovacím listinám základních a mateřských škol

Zastupitelstvu MČ Praha 5 je z důvodů legislativních a organizačních změn předkládán návrh dodatku č. 1 ke zřizovacím listinám mateřských škol a základních škol zřizovaných MČ Praha 5
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. návrh dodatku č. 1 ke zřizovacím listinám mateřských škol a základních škol zřizovaných MČ Praha 5 :
- Mateřská škola "Slunéčko" Praha 5 - Košíře, Beníškové 988
- Mateřská škola, Praha 5 - Hlubočepy, Hlubočepská 90
- Mateřská škola, Praha 5 - Smíchov, Kroupova 2775
- Mateřská škola "U Krtečka" Praha 5 - Motol, Kudrnova 235
- Mateřská škola, Praha 5 - Barrandov, Kurandové 669
- Mateřská škola, Praha 5 - Barrandov, Lohniského 830
- Mateřská škola, Praha 5 - Barrandov, Lohniského 851
- Mateřská škola, Praha 5 - Smíchov, Nad Palatou 613
- Mateřská škola, Praha 5 - Smíchov, nám. 14. října 2994
- Mateřská škola, Praha 5 - Košíře, Peroutkova 1004
- Mateřská škola, Praha 5 - Barrandov, Peškova 963
- Mateřská škola, Praha 5 - Košíře, Podbělohorská 2185
- Mateřská škola se speciálními třídami DUHA Praha 5 - Košíře,
Trojdílná 1117
- Mateřská škola, Praha 5 - Smíchov, U Železničního mostu 2629
- Základní škola a mateřská škola Barrandov, Praha 5 - Hlubočepy,
Chaplinovo nám. 1/615
- Fakultní základní škola Barrandov II při PedF UK, Praha 5 - Hlubočepy,
V Remízku 7/919
- Fakultní základní škola s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK,
Praha 5 - Smíchov, Drtinova 1/1861
- Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, Grafická 13/1060
- Základní škola Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760
- Základní škola Praha 5 - Košíře, Nepomucká 1/139
- Základní škola Praha 5 - Košíře, Plzeňská 117/39
- Základní škola Praha 5 - Smíchov, Podbělohorská 26/720
- Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115
- Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, U Santošky 1/1007
- Tyršova základní škola a mateřská škola Praha 5 - Jinonice,
U Tyršovy školy 1/430
- Základní škola waldorfská, Praha 5 - Jinonice, Butovická 228/9
- Základní škola Praha - Košíře, Weberova 1/1090
II.
Ukládá
1. Roučkové Lucii, Mgr., Ph.D., zastupitelce MČ P5
1.1. předložit k podpisu starostovi MČ Praha 5 dodatky č.1 ke zřizovacím listinám základních a mateřských škol zřizovaných MČ Praha 5 ve schváleném znění
Termín plnění: 31.03.2008
			Usnesení bylo schváleno 34 hlasy		


			         10. zasedání ZMČ P5 dne 21.2.2008          
          předsedá: Jančík Milan JUDr.,MBA          
           HLASOVÁNÍ č. 69 - SCHVÁLENO           
             21.2.2008 19:03:26             
      41. Návrh dodatku č. 1 ke zřizovacím listinám       
______________________________________________________________________

 Altner Boleslav             ODS    1  Pro     
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Pro     
 Češková Andrea JUDr.           ODS    3  Pro     
 Doležal Lukáš Bc.            ODS    4  Pro     
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Pro     
 Ebel Daniel PhDr.            ODS    6  Pro     
 Fořt Věnek                ČSSD    7  Nepřítomen  
 Fott Martin JUDr.            ODS    8  Pro     
 Gál Ondřej                ODS    9  Pro     
 Grušová Anna Mgr.            SZ     10 Pro     
 Havlíček Patrik Mgr.           ODS    11 Pro     
 Heissler Herbert Bc.           ODS    12 Pro     
 Herold Lukáš               ODS    13 Pro     
 Budín Lukáš Bc.             SZ     14 Pro     
 Hlaváček Jan               ODS    15 Pro     
 Hochheimerová Eva,MA,FCCA        Nezařazená 16 Nepřítomen  
 Horák Petr Ing.,1.zástupce starosty   ODS    17 Pro     
 Jančík Milan JUDr.,MBA          ODS    18 Pro     
 Kalhousová Eva              Nezávislí 19 Pro     
 Kohout Aleš               SNK ED   20 Pro     
 Kudrys Milan PhDr.            ČSSD    21 Pro     
 Macek Milan RNDr.CSc.          KSČM    22 Nepřítomen  
 Martinec Jan RNDr.CSc.          SZ     23 Nepřítomen  
 Matoušek Jan Ing.            ODS    24 Pro     
 Matoušková Jitka             Nezávislí 25 Pro     
 Metelec Jiří               ČSSD    26 Pro     
 Morávková Angela Ing.          SNK ED   27 Nepřítomen  
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Nepřítomen  
 Peterková Růžena             KSČM    29 Pro     
 Reml Tomáš Ing. arch.          ODS    30 Nepřítomen  
 Rygl Zdeněk               SNK ED   31 Pro     
 Skalický Jan Ing.            ODS    32 Nepřítomen  
 Smetana Jan Bc.             ČSSD    33 Pro     
 Šesták Michal              ČSSD    34 Pro     
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    35 Pro     
 Šupová Heda Mgr.             ODS    36 Pro     
 Tichý Miroslav Ing.           ODS    37 Pro     
 Tuček Michal               SNK ED   38 Pro     
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro     
 Vávrová Lucie Mgr., Ph.D.        ODS    40 Pro     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     41 Pro     
 Vitha Jiří Ing.             ODS    42 Nehlasoval  
 Zapletal Vojtěch             ODS    43 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 34 (79%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 0 (0%) Nehlasoval: 1 (2%)
Nepřítomno: 8
Hlasování o usnesení
		
Vytisknout