Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

10. zasedání zastupitelstva městské části Praha 5

konané dne 21.02.2008  jako řádné
číslo usnesení 10/42/2008
 
Předkladatel: Rada MČ P5, Zapletal Vojtěch, člen rady

Prodej pozemků BD K Vodojemu 12/212 v k. ú. Smíchov

Prodej pozemků zastavěných domem čp. 212 a všech souvisejících pozemků a staveb
Zastupitelstvo městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1. prodej pozemků dle GP č. 2904-25/2007 Bytovému družstvu K Vodojemu 12/212 se sídlem Praha 5, K Vodojemu 12/212,
IČ 26729814 takto:
- zastavěných domem čp. 212, a to pozemků č. parc. 1430/13 o výměře 258 m2 a č. parc. 1430/14 o výměře 31 m2, celkem 289 m2 za nabídnutou cenu 2.040,- Kč/m2, celkem ve výši 589.560,- Kč,
- zastavěných pozemků č. parc. 1431/22 o výměře 11 m2 včetně přístavby 1 místnosti, č. parc. 1431/10 o výměře 22 m2 a č. parc. 1431/24 o výměře 22 m2 včetně staveb garáží, a to vše za cenu dle znaleckého posudku ve výši 425.000,- Kč
- volných souvisejících pozemků č. parc. 1431/11 o výměře 235 m2, č. parc. 1431/12 o výměře 45 m2, č. parc. 1431/21 o výměře 80 m2, celkem 360 m2 za nabídnutou cenu 400,-Kč/m2 144.000,- Kč,
tj. za celkovou cenu zastavěných a souvisejících pozemků
a staveb 1,158. 560,- Kč
II.
Ukládá
1. Zapletalovi Vojtěchu, zastupiteli MČ P5
1.1. podniknout administrativní kroky k podpisu kupní smlouvy na prodej pozemků v k.ú. Smíchov BD K Vodojemu 12/212
Termín plnění: 30.05.2008
			Usnesení bylo schváleno 31 hlasy		


			         10. zasedání ZMČ P5 dne 21.2.2008          
          předsedá: Jančík Milan JUDr.,MBA          
           HLASOVÁNÍ č. 73 - SCHVÁLENO           
             21.2.2008 19:10:19             
        44. Prodej pozemků BD K Vodojemu 12/212        
______________________________________________________________________

 Altner Boleslav             ODS    1  Pro     
 Bartoš Jaroslav             ODS    2  Pro     
 Češková Andrea JUDr.           ODS    3  Pro     
 Doležal Lukáš Bc.            ODS    4  Pro     
 Dvořák Bohumil Ing.           ČSSD    5  Pro     
 Ebel Daniel PhDr.            ODS    6  Pro     
 Fořt Věnek                ČSSD    7  Nepřítomen  
 Fott Martin JUDr.            ODS    8  Pro     
 Gál Ondřej                ODS    9  Pro     
 Grušová Anna Mgr.            SZ     10 Pro     
 Havlíček Patrik Mgr.           ODS    11 Pro     
 Heissler Herbert Bc.           ODS    12 Nehlasoval  
 Herold Lukáš               ODS    13 Pro     
 Budín Lukáš Bc.             SZ     14 Pro     
 Hlaváček Jan               ODS    15 Pro     
 Hochheimerová Eva,MA,FCCA        Nezařazená 16 Nepřítomen  
 Horák Petr Ing.,1.zástupce starosty   ODS    17 Pro     
 Jančík Milan JUDr.,MBA          ODS    18 Pro     
 Kalhousová Eva              Nezávislí 19 Pro     
 Kohout Aleš               SNK ED   20 Pro     
 Kudrys Milan PhDr.            ČSSD    21 Pro     
 Macek Milan RNDr.CSc.          KSČM    22 Nepřítomen  
 Martinec Jan RNDr.CSc.          SZ     23 Nepřítomen  
 Matoušek Jan Ing.            ODS    24 Pro     
 Matoušková Jitka             Nezávislí 25 Pro     
 Metelec Jiří               ČSSD    26 Pro     
 Morávková Angela Ing.          SNK ED   27 Nepřítomen  
 Najmon Viktor Mgr.            ODS    28 Nepřítomen  
 Peterková Růžena             KSČM    29 Zdržel se  
 Reml Tomáš Ing. arch.          ODS    30 Nepřítomen  
 Rygl Zdeněk               SNK ED   31 Pro     
 Skalický Jan Ing.            ODS    32 Nepřítomen  
 Smetana Jan Bc.             ČSSD    33 Pro     
 Šesták Michal              ČSSD    34 Nehlasoval  
 Škaloud Miroslav RNDr.          ODS    35 Pro     
 Šupová Heda Mgr.             ODS    36 Pro     
 Tichý Miroslav Ing.           ODS    37 Pro     
 Tuček Michal               SNK ED   38 Pro     
 Váchová Vlasta Ing.           ČSSD    39 Pro     
 Vávrová Lucie Mgr., Ph.D.        ODS    40 Pro     
 Velek Ondřej Ing.            SZ     41 Zdržel se  
 Vitha Jiří Ing.             ODS    42 Pro     
 Zapletal Vojtěch             ODS    43 Pro     
______________________________________________________________________

Ke schválení bylo potřeba 22 hlasů
Celkem zastupitelů: 43
Pro: 31 (72%) Proti: 0 (0%) Zdrželo se: 2 (5%) Nehlasoval: 2 (5%)
Nepřítomno: 8
Hlasování o usnesení
		
Vytisknout