Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

60. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 17.12.2013  jako řádné
číslo usnesení 60/2103/2013
 
Předkladatel: Lachnit Petr, JUDr., 1. zástupce starosty MČ P5

Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, nám. 14. října 11, Praha 5

Radě MČ Praha 5 předkládám návrh na vyřazení nepotřebného majetku Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5, nám. 14. října 11, Praha 5 z důvodu silné opotřebovanosti a ztráty funkčnosti.
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

vyřazení a likvidaci nepotřebného majetku Centra sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 dle přílohy

II.
Ukládá
1. Volechové Heleně, PhDr., ved. Odboru sociální problematiky a prevence kriminality
1.1. zajistit provedení vyřazení nepotřebného majetku ve spolupráci s CSOP
Termín plnění: 31.12.2013
			Poměr hlasování: 6/0/0
		


					
Vytisknout