60. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 17.12.2013  jako řádné
číslo usnesení 60/2099/2013
 
Předkladatel: Zelený Miroslav, Ing., starosta MČ P5

Změny ve složení Komise sociálně-právní ochrany dětí

Rada městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1.

změny ve složení Komise sociálně-právní ochrany dětí,
a to následovně.

odvolání místopředsedkyně komise:
Hany Hrabětové

jmenování místopředsedkyně komise:
Hany Spěvákové, DiS.

			Poměr hlasování: 6/0/0