Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

60. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 17.12.2013  jako řádné
číslo usnesení 60/2095/2013
 
Předkladatel: Šesták Michal, člen rady MČ P5

Předání majetku pořízeného z rozpočtových prostředků zřizovatele do užívání Základní školy a mateřské školy Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760

Na základě usnesení RMČ Praha 5 č. 10/272/2004 ze dne 11. 3. 2004 se Základní škole a mateřské škole Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760 předává majetek pořízený v rámci dodávky a montáže hardwarového vybavení v uvedené škole
Rada městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1.

předávací protokol č. 0187/0/OŠKS/2013 - Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760

II.
Ukládá
1. Šestákovi Michalu, členu rady MČ P5
1.1. předložit starostovi k podpisu předávací protokol 0187/0/OŠKS/2013
Termín plnění: 23.12.2013
			Poměr hlasování: 6/0/0
		


					
Vytisknout