Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

60. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 17.12.2013  jako řádné
číslo usnesení 60/2104/2013
 
Předkladatel: Lachnit Petr, JUDr., 1. zástupce starosty MČ P5

Návrh na podání žádosti o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na realizaci protidrogové politiky městských částí Praha 1 - 22 pro rok 2014

Radě MČ Praha 5 předkládám ke schválení návrh na podání žádosti o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na realizaci protidrogové politiky městských částí 1 - 22 pro rok 2014
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na realizaci protidrogové politiky městských částí Praha 1 - 22 pro rok 2014 ve výši 50.000 Kč

II.
Ukládá
1. Volechové Heleně, PhDr., ved. Odboru sociální problematiky a prevence kriminality
1.1. předložit 1. zástupci starosty k podpisu žádost MČ Praha 5 o poskytnutí dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na realizaci protidrogové politiky městských částí 1 - 22 pro rok 2014 ve výši 50.000 Kč
Termín plnění: 20.12.2013
			Poměr hlasování: 6/0/0
		


					
Vytisknout