Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

60. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 17.12.2013  jako řádné
číslo usnesení 60/2100/2013
 
Předkladatel: Nedvěd Jaroslav, zástupce starosty MČ P5

Návrh na schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 15/0/KTA/08 ze dne 11. 4. 2008

Výpůjčka Dětského ostrova
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

Dodatek č. 1 k SOD č. 15/0/KTA/08 s Povodí Vltavy s. p. Holečkova 8, Praha 5, IČ 708 89 953, o prodloužení doby výpůjčky pozemku parc. č. 5072, k. ú. Smíchov o 10 let

II.
Ukládá
1. Pokornému Lukášovi, Bc., pověřenému vedením Kanceláře starosty
1.1. připravit dodatek a předložit ho statutárnímu zástupci k podpisu
Termín plnění: 03.01.2014
			Poměr hlasování: 6/0/0
		


					
Vytisknout