Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

60. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 17.12.2013  jako řádné
číslo usnesení 60/2101/2013
 
Předkladatel: Nedvěd Jaroslav, zástupce starosty MČ P5

Návrh na schválení harmonogramu prací dle SOD 0008/0/OSP/13 - údržba zeleně a úklidové práce na území MČ Praha 5

Harmonogram prací na měsíc leden 2014
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

harmonogram prací na měsíc leden 2014 za celkovou částku 
3.598.128 Kč včetně DPH

2.

finanční krytí harmonogramu prací - údržba zeleně a úklidové práce na území MČ Praha 5 z podkap. 0241, § 3421, § 3639,
§ 3719, § 3723, § 3724, § 3729, § 3745, § 3749, § 3769

3.

prováděcí objednávku č. 28 - údržba zeleně a úklidové práce na území MČ Praha 5 na měsíc leden

II.
Ukládá
1. Pokornému Lukášovi, Bc., pověřenému vedením Kanceláře starosty
1.1. připravit objednávku na údržbu zeleně a úklidové práce na území MČ Praha a předložit ji starostovi k podpisu
Termín plnění: 20.12.2013
			Poměr hlasování: 6/0/0
		


					
Vytisknout