Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

60. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 17.12.2013  jako řádné
číslo usnesení 60/2105/2013
 
Předkladatel: Nedvěd Jaroslav, zástupce starosty MČ P5

Nájemní smlouva na pronájem pozemku parc. č. 1236/1, k. ú. Jinonice společnosti Centrum bezpečnosti, o. p. s.

Rada městské části Praha 5
I.
Ruší
1.

bod II.2 usnesení RMČ č. 39/1405/2013 ze dne 3. 9. 2013 s tím, že ostatní ustanovení uvedená v tomto usnesení zůstávají v platnosti

II.
Schvaluje
1.

znění nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 1236/1, k. ú. Jinonice společnosti CENTRUM BEZPEČNOSTI, o. p. s. se sídlem K Měchurce 769/12, Praha 5, IČ 242 80 429 za nájemné 109.115 Kč/rok s dobou nájmu na dobu určitou 5 let s opcí na 5 let, která tvoří přílohu tohoto usnesení

III.
Ukládá
1. Haluzovi Petru, Ing., vedoucímu Odboru obchodních aktivit
1.1. zabezpečit veškeré administrativní kroky vyplývající z tohoto usnesení
Termín plnění: 10.01.2014
			Poměr hlasování: 6/0/0
		


					
Vytisknout