Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

60. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 17.12.2013  jako řádné
číslo usnesení 60/2093/2013
 
Předkladatel: Kukrle Marek, člen rady MČ P5

Záštita radního Marka Kukrle nad výstavou výtvarnice Vlasty Čermákové a realizace výstavy

Radě MČ Praha 5 předkládám návrh na uspořádání výstavy výtvarnice Vlasty Čermákové, která se uskuteční, v souladu s plánem výstav 2014, v měsíci lednu 2014 v malé výstavní síni ÚMČ Praha 5, Štefánikova 13-15, Praha 5. Výstava bude pod záštitou radního Marka Kukrle. Vernisáž výstavy se koná 6. 1. 2014 od 16:00 hodin.
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

záštitu radního Marka Kukrle nad výstavou výtvarnice Vlasty Čermákové, která se uskuteční v měsíci lednu 2014 v malé výstavní síni ÚMČ Praha 5, Štefánikova 13-15, Praha 5

2.

finanční prostředky na realizaci výstavy ve výši 21. 000 Kč, které budou čerpány z rozpočtu pro rok 2014, z podkapitoly 0601, § 3319 ostatní záležitosti kultury, položka 5169 ostatní služby.


Finanční prostředky na pohoštění při příležitosti vernisáže do výše 4. 500 Kč, které budou čerpány z rozpočtu pro rok 2014, z podkapitoly 0601, § 3319 ostatní záležitosti kultury, položka 5169 ostatní služby

II.
Ukládá
1. Vanišové Janě, Mgr., vedoucí Odboru propagace a protokolu
1.1. zajistit organizaci výstavy a podpisy objednávek
Termín plnění: 31.12.2013
			Poměr hlasování: 6/0/0
		


					
Vytisknout