Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

60. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 17.12.2013  jako řádné
číslo usnesení 60/2091/2013
 
Předkladatel: Kratochvílová Naděžda, JUDr., zástupkyně starosty MČ P5

Návrh na pronájem bytu

Předkládám k projednání návrh na pronájem bytu
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

pronájem uvolněného bytu 1+k.k., č. bytu 27( ev. č. 34), standardní kvality, na adrese ... k. ú. Smíchov,  ... bytem ... (zařazena do evidence žadatelů o pronájem obecního bytu - zaměstnanci ÚMČ Praha 5) s tím, že nájemní smlouva bude k bytu uzavřena po dobu pracovního poměru v ÚMČ Praha 5, s platností ode dne podpisu a s účinností od 1. 2. 2014, za nájemné ve výši 119/Kč/m2/měs., bez hrazení kauce a bez uzavření notářského zápisu o Dohodě se svolením k vykonatelnosti vyklizení bytu po skončení nájmu

II.
Ukládá
1. Nekolové Valerii, vedoucí Odboru bytů a privatizace
1.1. zajistit uzavření nájemní smlouvy dle usnesení RMČ
Termín plnění: 15.01.2014
			Poměr hlasování: 6/0/0
		


					
Vytisknout