Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

60. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 17.12.2013  jako řádné
číslo usnesení 60/2108/2013
 
Předkladatel: Zelený Miroslav, Ing., starosta MČ P5

Stanovisko MČ Praha 5 k návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy (ZUR HMP)

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

zásadní připomínky MČ Praha 5 k návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy (ZUR HMP) uvedené v příloze

II.
Ukládá
1. Marešovi Petru, Ing. arch., vedoucímu ZOJ Kanceláře architekta městské části Praha 5
1.1. předat stanovisko MČ Praha 5 k návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy (ZUR HMP) pořizovateli MHMP SUP
Termín plnění: 18.12.2013
			Poměr hlasování: 6/0/0
		


					
Vytisknout