Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

60. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 17.12.2013  jako řádné
číslo usnesení 60/2094/2013
 
Předkladatel: Kukrle Marek, člen rady MČ P5

Setkání zaměstnanců u příležitosti završení pracovního roku 2013

Radě MČ Praha 5 předkládám organizaci uskutečnění setkání zaměstnanců ÚMČ Praha 5 se starostou a Radou MČ Praha 5 u příležitosti završení pracovního roku 2013, které se bude konat 20. 12. 2013 od 12 hodin v jednací místnosti ZMČ Praha 5.
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

setkání zaměstnanců se starostou a Radou MČ Praha 5 u příležitosti završení pracovního roku 2013, které se bude konat 20. 12. 2013 v jednací místnosti ZMČ Praha 5

2.

finanční prostředky na občerstvení do výše 130. 000 Kč včetně DPH, které budou čerpány ze schváleného rozpočtu pro rok 2013, z kapitoly 0601, § 3399 záležitosti  kultury, sdělovacích prostředků a církví, položka 5175 pohoštění.


Finanční prostředky na zajištění čtyř hostesek na pomoc při akci ve  výši 7. 357 Kč, včetně DPH budou čerpány ze schváleného rozpočtu pro rok 2013, z kapitoly 0601, § 3399 záležitosti  kultury, sdělovacích prostředků a církví, položka 5169  ostatní  služby.

3.

objednávku č. 175/OPP/2013

II.
Ukládá
1. Kukrlemu Marku, členu rady MČ P5
1.1. organizační zajištění setkání zaměstnanců u příležitosti završení pracovního roku 2013 (občerstvení, cateringová obsluha, výzdoba sálu atd...)
Termín plnění: 20.12.2013
2. Radilovi Jiřímu, Mgr., tajemníku ÚMČ P5
2.1. zajistit účast zaměstnanců
Termín plnění: 20.12.2013
			Poměr hlasování: 6/0/0
		


					
Vytisknout