Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

58. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 03.12.2013  jako řádné
číslo usnesení 58/1980/2013
 
Předkladatel: Nedvěd Jaroslav, zástupce starosty MČ P5

Návrh na umístění umělého kluziště v parku Portheimka, k. ú.Smíchov

Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

umístění umělého kluziště v parku Portheimka, k. ú. Smíchov od 4. 12. (provoz od 6. 12. 2013) do 5. 1. 2014

2.

vybraného zhotovitele firmu TM Daps s. r. o., Högerova 686/6, Hlubočepy, 152 00 Praha, IČ 242 01 693 za celkovou částku 425.000 Kč bez DPH, tedy 514.250 Kč včetně DPH 

3.

finanční krytí  z rozpočtu OSP pro rok 2013, z podkap. 0241,
§ 3745, pol. 5169 - Nákup ostatních služeb

4.

smlouvu o dílo s vybraným uchazečem, firmou TM Daps s. r. o., Högerova 686/6, Hlubočepy, 152 00 Praha, IČ 242 01 693

II.
Ukládá
1. Pokornému Lukášovi, Bc., pověřenému vedením Kanceláře starosty
1.1. zajistit podpis smlouvy s vybraným uchazečem
Termín plnění: 03.12.2013
			Poměr hlasování: 5/0/0

Nepřítomni při hlasování:  PhDr. M. Ulrichová - Hakenová, 
JUDr. N. Kratochvílová		


					
Vytisknout