Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

58. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 03.12.2013  jako řádné
číslo usnesení 58/1979/2013
 
Předkladatel: Šesták Michal, člen rady MČ P5

Pracovní skupina pro zpracování Programu revitalizace osady Buďánka a její využití pro volnočasové a společenské aktivity.

Radě MČ Praha 5 předkládám návrh na složení pracovní skupiny pro zpracování nového Programu revitalizace osady Buďánka a její využití pro volnočasové a společenské aktivity.
Rada městské části Praha 5
I.
Jmenuje
1.

pracovní skupinu Programu revitalizace osady Buďánka a její využití pro volnočasové a společenské aktivity ve složení:


1. Temr Aleš ved. OIN
2. Brůhová Helena OIN
3. Mareš Petr ved. ZOJ kancelář architekta
4. Lacinová Elena ZOJ kancelář architekta
5. Menzelová Olga
6. Železný Jakub
7. Palečková Veronika
8. Dvořák Martin

II.
Schvaluje
1.

záměr revitalizace osady Buďánka a její využití pro volnočasové a společenské aktivity.

2.

zpracování architektonické studie " Revitalizace osady Buďánka"

3.

zpracování geodetického zaměření území osady Buďánka

4.

dodatečné zařazení přípravy akce "Revitalizace osady Buďánka" (zpracování zaměření a architektonické studie) do rozpočtu MČ Praha 5 na rok 2013 a zajištění jejího financování rozpočtovým opatřením: přesunem částky ve výši 600 tis. Kč z Výdaje na rekonstrukce uvolněných prostor v bytových domech ORJ 0851, § 3612, pol. 6121 ORG 510028 do dodatečně zařazeného výdaje na "Revitalizace osady Buďánka". ORJ 0851, § 3613, pol. 6121 ORG 510049.

III.
Ukládá
1. Marešovi Petru, Ing. arch., vedoucímu ZOJ Kanceláře architekta městské části Praha 5
1.1. zajistit zpracování architektonické studie " Revitalizace osady Buďánka"
Termín plnění: 06.01.2014
2. Temrovi Alešovi, Bc., vedoucímu Odboru investic
2.1. zajistit zpracování geodetické zaměření "Revitalizace osady Buďánka"
Termín plnění: 30.12.2013
3. Pecharovi Zdeňku, Ing., vedoucí odboru
3.1. provést rozpočtové opatření dle bodu II. 4
Termín plnění: 30.12.2013
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout