Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

58. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 03.12.2013  jako řádné
číslo usnesení 58/1988/2013
 
Předkladatel: Zelený Miroslav, Ing., starosta MČ P5

Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Záložní datové propojení objektů Úřadu městské části Praha 5"

Veřejná zakázka malého rozsahu byla zadána v souladu s § 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

výběr uchazeče o veřejnou zakázku s názvem "Záložní datové propojení objektů Úřadu městské části Praha 5" firmu CBL Communication by light s. r. o., Štrossova 131, 530 02 Pardubice, IČ 252 51 155, s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 935.100 Kč bez DPH, tj. 1.131.471 vč. DPH

2.

finanční krytí přesunem finančních prostředků z rezervy podkapitoly 1009, § 6409, položka 6901 - Rezervy kapitálových výdajů, na podkapitolu 0924, § 6171, položka 6122 - stroje, přístroje a zařízení, ve výši 1.131,5 tis. Kč

3.

smlouvu o dílo s vybraným uchazečem firmou CBL Communication by light s. r. o., se sídlem Štrossova 131, 530 02 Pardubice, IČ 252 51 155

II.
Ukládá
1. Ženatému Jiřímu, Ing., vedoucímu ZOJ veřejných zakázek
1.1. zajistit podpis smlouvy ze strany vybraného uchazeče a podepsanou smlouvu předat garantovi smlouvy
Termín plnění: 06.12.2013
2. Pagáčovi Jaroslavu, vedoucímu Odboru vnitřní správy
2.1. předat smlouvu s vybraným uchazečem k podpisu starostovi
Termín plnění: 12.12.2013
3. Pecharovi Zdeňku, Ing., vedoucí odboru
3.1. provést rozpočtové opatření dle bodu I. 2.
Termín plnění: 10.12.2013
			Poměr hlasování: 4/0/3
PhDr. M. Ulrichová - Hakenová, JUDr. N. Kratochvílová a JUDr. P. Lachnit se při hlasování zdrželi		


					
Vytisknout