Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

58. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 03.12.2013  jako řádné
číslo usnesení 58/1990/2013
 
Předkladatel: Zelený Miroslav, Ing., starosta MČ P5

Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Mechanické zabezpečení infrastruktuních technologií v technologických místnostech Úřadu městské části MČ Praha 5"

Veřejná zakázka malého rozsahu byla zadána v souladu s § 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

výběr uchazeče o veřejnou zakázku s názvem "Mechanické zabezpečení infrastruktuních technologií v technologických místnostech ÚMČ Praha 5" firmu BREMA, spol. s r. o., Klánova 1535/65a, 147 00 Praha 4, IČ 442 64 321, s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 861.300 Kč bez DPH, tj. 1.042.173 Kč vč. DPH

2.

finanční krytí přesunem finančních prostředků v rámci podkapitoly 0924, § 6171, položka 5164 - Nájemné, na položku 6122 - Stroje, přístroje, zařízení, ve výši 1.042,2 tis. Kč

3.

smlouvu o dílo s vybraným uchazečem firmou BREMA, spol. s r.o., se sídlem Klánova 1535/65a, 147 00 Praha 4, IČ 442 64 321

II.
Ukládá
1. Ženatému Jiřímu, Ing., vedoucímu ZOJ veřejných zakázek
1.1. zajistit podpis smlouvy ze strany vybraného uchazeče a podepsanou smlouvu předat garantovi smlouvy
Termín plnění: 06.12.2013
2. Pagáčovi Jaroslavu, vedoucímu Odboru vnitřní správy
2.1. předat smlouvu s vybraným uchazečem k podpisu starostovi
Termín plnění: 12.12.2013
3. Pecharovi Zdeňku, Ing., vedoucí odboru
3.1. provést rozpočtové opatření dle bodu I. 2.
Termín plnění: 10.12.2013
			Poměr hlasování: 4/0/3
PhDr. M. Ulrichová - Hakenová, JUDr. N. Kratochvílová a JUDr. P. Lachnit se při hlasování zdrželi		


					
Vytisknout