Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

58. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 03.12.2013  jako řádné
číslo usnesení 58/1986/2013
 
Předkladatel: Kukrle Marek, člen rady MČ P5

Informace o ekonomických a manažerských aspektech správy majetku MČ Praha 5 a varianty dalšího postupu pro její zkvalitnění

Rada městské části Praha 5
I.
Bere na vědomí
1.

informaci o ekonomických a manažerských aspektech správy majetku MČ Praha 5 a varianty dalšího postupu pro její zkvalitnění

II.
Ukládá
1. Ludvíkovi Janu, Ing.
1.1. rozpracovat varianty č. 1 a 3, s přihlédnutím k již zpracovaným materiálům
Termín plnění: 31.12.2013
1.2. podat závazné stanovisko vedoucímu OOS o dalším postupu v této věci s ohledem na Memorandum č. 8
Termín plnění: 16.12.2013
2. Ottomanskému Danielu, vedoucímu Odboru servisních služeb
2.1. zajistit součinnost Odboru majetku při rozpracování variant dalšího postupu
Termín plnění: 31.12.2013
3. Pecharovi Zdeňku, Ing., vedoucí odboru
3.1. zajistit součinnost Odboru majetku při rozpracování variant dalšího postupu
Termín plnění: 31.12.2013
4. Haluzovi Petru, Ing., vedoucímu Odboru obchodních aktivit
4.1. zajistit součinnost Odboru majetku při rozpracování variant dalšího postupu
Termín plnění: 31.12.2013
5. Nekolové Valerii, vedoucí Odboru bytů a privatizace
5.1. zajistit součinnost Odboru majetku při rozpracování variant dalšího postupu
Termín plnění: 31.12.2013
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout