Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

58. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 03.12.2013  jako řádné
číslo usnesení 58/1983/2013
 
Předkladatel: Lachnit Petr, JUDr., 1. zástupce starosty MČ P5

Vyhlášení grantů MČ Praha 5 pro sociální oblast "Podaná ruka" na rok 2014 - podpora volnočasových aktivit občanů MČ Praha 5

Radě MČ Praha 5 předkládám záměr na vyhlášení grantů MČ Praha 5 v oblasti sociální "Podaná ruka" na rok 2014
Rada městské části Praha 5
I.
Souhlasí
1.

se záměrem vyhlášení grantů MČ Praha 5 v oblasti sociální "Podaná ruka" pro podporu volnočasových aktivit občanů MČ Praha 5 na rok 2014 s cílem podpořit pravidelnou i jednorázovou společenskou a zájmovou činnost vyplňující volný čas obyvatel MČ Praha 5: interaktivní projekty, vzdělávací programy, motivační programy, volnočasové aktivity, rekondiční pobyty apod.

II.
Ukládá
1. Lachnitovi Petru, JUDr., 1. zástupci starosty MČ P5
1.1. předložit návrh na vyhlášení grantů MČ Praha 5 v oblasti sociální "Podaná ruka" na rok 2014 do Zastupitelstva MČ Praha 5
Termín plnění: 31.12.2013
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout