Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

58. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 03.12.2013  jako řádné
číslo usnesení 58/1973/2013
 
Předkladatel: Zelený Miroslav, Ing., starosta MČ P5

Návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti pro rok 2013

Na základě žádosti odboru majetku je předkládán návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti pro rok 2013. Po těchto úpravách plánu se celkový plánovaný hospodářský výsledek zdaňované činnosti zvýší o 106.963 tis.Kč, tj. 219.392,8 tis.Kč.
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti pro rok 2013 takto:


středisko 9653 (El. Peškové) - zvýšení nákladů o 200 tis. Kč, z toho na položce materiálové náklady o 50 tis. Kč a na položce ostatní služby o 150 tis. Kč 

II.
Souhlasí
1.

s návrhem na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti pro rok 2013 takto:


středisko 9053 (OMA) - snížení celkových nákladů o 275.423 tis. Kč, z toho zůstatková cena prodaného majetku o 182.852 tis. Kč, zůstatková cena prodaných pozemků o 56.571 tis. Kč, náklady z přecenění reálnou hodnotou o 10.000 tis. Kč, opravy  nad 200 tis. Kč o 17.000 tis. Kč, opravy do 200 tis. Kč o 4.000 tis. Kč a ostatní služby o 5.000 tis. Kč


- snížení výnosů o 168.260 tis. Kč na položce výnosy z přecenění reálnou hodnotou

III.
Ukládá
1. Pecharovi Zdeňku, Ing., vedoucí odboru
1.1. zajistit provedení úpravy plánu ostatní zdaňované činnosti dle bodu I.1. tohoto usnesení
Termín plnění: 20.12.2013
2. Zelenému Miroslavu, Ing., starostovi MČ P5
2.1. předložit návrh na úpravu plánu ostatní zdaňované činnosti ke schválení Zastupitelstvu MČ dle bodu II.1. tohoto usnesení
Termín plnění: 19.12.2013
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout