Městská část Praha 5

Titulní stránka PĚTKA Mapa volnočasových aktivit Praha 5 Česky English
Nacházíte se v archivu webu Praha 5. Na nové webové stránky přejděte kliknutím zde.

Jste zdešipka doprava Úřad

 
 
 

58. zasedání rady městské části Praha 5

konané dne 03.12.2013  jako řádné
číslo usnesení 58/1987/2013
 
Předkladatel: Zelený Miroslav, Ing., starosta MČ P5

Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Vypracování studie proveditelnosti k projektu "Bydlení pro seniory, Praha 5 - Hlubočepy"

Veřejná zakázka malého rozsahu byla zadána v souladu s § 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Rada městské části Praha 5
I.
Schvaluje
1.

výběr uchazeče o veřejnou zakázku s názvem "Vypracování studie proveditelnosti k projektu "Bydlení pro seniory, Praha 5 - Hlubočepy" firmu A.D.N.S. architekti, Na Příkopě 12, 110 00 Praha 1, IČ 272 51 128 s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 487.000 Kč bez DPH, tj. 589.270 Kč vč. DPH

2.

finanční krytí z rozpočtové položky kap. 01, podklap. 0150,
§ 3635-5166

3.

smlouvu o dílo s vybraným uchazečem firmou A.D.N.S. architekti, se sídlem Na Příkopě 12, 110 00 Praha 1, IČ 272 51 128

II.
Ukládá
1. Ženatému Jiřímu, Ing., vedoucímu ZOJ veřejných zakázek
1.1. zajistit podpis smlouvy ze strany vybraného uchazeče a podepsanou smlouvu předat garantovi smlouvy
Termín plnění: 06.12.2013
2. Marešovi Petru, Ing. arch., vedoucímu ZOJ Kanceláře architekta městské části Praha 5
2.1. předat smlouvu s vybraným uchazečem k podpisu starostovi
Termín plnění: 12.12.2013
			Poměr hlasování: 7/0/0
		


					
Vytisknout